Pojištění ke kartě

Pojištění pomáhá splácet splátky, když máte problémy s jejich úhradou.

Tankovací karta vizuál

Pojištění k tankovací kartě

 • Ke kreditním platebním kartám vydaným společností Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Pomáhá splácet splátky v případě, kdy se pojištěný ocitne ve složité životní situaci
 • Výběr ze dvou balíčků
 • Balíček A: pojištění pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně nebo smrti
 • Balíček B: pojištění pro případ ztráty zaměstnání, dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně nebo smrti
 
 

Podmínky vstupu do pojištění

  Do pojištění mohou vstoupit osoby, které:

 • dosáhnou věku 18 let a nepřekročí věk 65 let
 • nejsou v pracovní neschopnosti
 • nejsou v pravidelné lékařské péči nebo pod pravidelným lékařským dohledem v důsledku zjištěného onemocnění
 • nejsou účastníky řízení o přiznání jakéhokoliv stupně invalidity (invalidního důchodu)
 • nebyl jim, a to ani v minulosti, přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro jakýkoliv stupeň invalidity
 • jsou zaměstnány v pracovním poměru nebo vykonávají samostatnou výdělečnou činnost

  V případě balíčku B dále:

 • jsou zaměstnány v pracovním poměru na dobu neurčitou
 • nejsou ve zkušební době
 • nevedou jednání o skončení pracovního poměru dohodou, nepodaly výpověď z pracovního poměru, nebyla jim dána výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
 • nezrušily okamžitě pracovní poměr, ani jim nebyl okamžitě zrušen pracovní poměr ze strany zaměstnavatele
 • si nejsou vědomy zařazení mezi zaměstnance, se kterými by mohl být v následujících 12 měsících rozvázán pracovní poměr z důvodu organizačních změn nebo snižování počtu zaměstnanců

Pojistná rizika

 • Smrt


  • Právo na pojistné plnění vzniká smrtí pojištěného
  • Pojistné plnění: jednorázově zůstatek dluhu ke dni vzniku pojistné události
 • Invalidita III. stupně


  • Právo na pojistné plnění vzniká rozhodnutím o vzniku invalidity třetího stupně
  • Pojistné plnění: jednorázově zůstatek dluhu ke dni vzniku pojistné události
 • Pracovní neschopnost nebo ztráta zaměstnání

  • Právo na pojistné plnění vzniká se splatností splátek úvěru, které nastanou po uplynutí karenční doby v délce 60 dnů od počátku pojistné události 
  • Pojistné plnění: opakovaně ve výši splátky úvěru, max. 12 splátek

Oznámení pojistné události

On-line

Oznámit událost

Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob.

Telefonicky

267 222 515

Telefonní linka je k dispozici každý pracovní den od 8 do 18 hodin.

Na naší adrese

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s., Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4