Česká pojišťovna hospodařila se ziskem 1,6 miliardy korun

Praha (22. května 2009) – Hospodaření České pojišťovny v prvním čtvrtletí letošního roku skončilo s čistým ziskem 1,6 miliardy korun, oproti loňské nule. Podle metodiky České asociace pojišťoven v tomto období předepsala ČP pojistné za 10,2 miliardy korun. V roce 2008 vybrala během prvních tří měsíců 10,5 miliardy korun. Meziročně vyrovnala předpis v životním pojištění, neživotní pojištění zaznamenalo, především v souvislosti s odchodem z rizikových segmentů trhu, mírný pokles.

„I přes negativní vývoj na světových kapitálových trzích a důsledky ekonomické krize, která snížila kupní sílu, ČP v hospodaření akcelerovala z loňské nuly na 1,6 miliardy korun v prvním čtvrtletí letošního roku,“ řekl generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička. „V našem zisku se mimo výnosy z finančních investic odráží i důsledná kontrola nákladů, která má pozitivní vliv na výši provozních výsledků,“ poznamenal Ivan Vodička.

V oblasti životního pojištění dosáhla Česká pojišťovna během prvních tří měsíců 3,4 miliardy korun, což je stejný předpis jako vloni. V neživotním pojištění vybrala 6,7 miliardy korun, tedy o necelých 6 procent méně. „K významným důvodům tohoto poklesu patří útlum pojišťění finančních rizik, jež v důsledku hospodářské krize považujeme za rizikovou oblast, kterou budeme i nadále opouštět,“ vysvětlil Ivan Vodička. Dvanáctiprocentní růst vykazují pojištění velkých rizik a úrazové pojištění, mírný nárůst zaznamenala ČP také v zemědělském pojištění.

Vlastní kapitál ČP k 31. 3. 2009 dosáhl výše 18,3 miliardy korun. Bilanční suma ke stejnému datu činila 124,9 miliardy korun a výše technických rezerv 91,4 miliardy korun.

Ve sledovaném období zvýšila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s hodnocení České pojišťovny z A na A+ se stabilním výhledem. ČP tak dosáhla maximálního možného ratingu, který lze u nás získat. Stejnou známkou je totiž ohodnocena i Česká republika.


Zpět na tiskové zprávy