Odhady České pojišťovny na škody z povodní už překročily půl miliardy korun

Praha (3. července 2009) Za škody ze záplav a povodní, které vznikly v posledních deseti dnech v několika oblastech České republiky, zejména na Moravě, vyplatí Česká pojišťovna podle upřesněných odhadů více než půl miliardy korun. Na navýšení částky se podílejí zejména nahlášené škody na infrastruktuře v Moravskoslezském kraji. Současný počet nahlášených pojistných událostí již přesáhl 6200, celkově ČP očekává o zhruba tisíc škod více. Minimálně 100 obytných budov bude bohužel určeno k demolici.

Nejvíce postiženými regiony jsou Moravskoslezský a Olomoucký kraj, v Čechách pak Jihočeský. Hlášení z oblastí Moravy postupně odeznívá, naopak jsou očekávána lokálně z dalších částí republiky, aktuálně ze středních Čech a jižní Moravy.

Svým rozsahem jsou škody občanů velmi různorodé - od zaplavených sklepů až po totální. Přidávají se k nim i újmy, které záplavy z přívalových srážek a povodně doprovázely - z krupobití, pádů předmětů či úderů blesku. Již dnes se počítá s více než 100 obytnými objekty, které se nebudou opravovat a budou určeny k demolici.
Na Moravě jsou kromě velkých škod na infrastruktuře a obecním majetku evidovány i rozsáhlé zemědělské škody, a to na porostech v blízkosti vodních toků hlavně na Vsetínsku, Novojičínsku a Přerovsku. Z jižních Čech jsou hlášeny škody na uhynulých rybách.

V tuto chvíli má Česká pojišťovna v postižených oblastech 5krát více pracovníků pro vyřizování škod klientů než v běžném období. Například na Novojičínsku vypomáhají mobilním technikům a likvidátorům jejich kolegyně z přepážek, které jim zajišťují administrativu spojenou s prohlídkami, poskytují rady občanům a pomáhají jim s vyplňováním seznamů poškozených věcí. Škody jsou totiž velmi rozsáhlé a jejich zmapování trvá i několik hodin. Pro zjednodušení a zrychlení likvidace poslala Česká pojišťovna od začátku týdne do postižených míst 500 kusů jednorázových fotoaparátů spolu s formuláři na seznam poškozených věcí a pokyny, jak postupovat.

V současné době jsou klientům vypláceny zálohy a ti, kteří mají uzavřeny platné pojistné smlouvy, mohou kromě nich získat také příspěvek na náhradní ubytování, pokud se jejich dům po záplavách stal neobyvatelným.

Do postižených oblastí doručila Česká pojišťovna také humanitární pomoc s čerpadly, čistícími a desinfekčními prostředky a akutně pomohla i s řešením problémů s pitnou vodou v obcích na Novojičínsku, kam dopravila prostředky na čistění dvou tisíc studní.

Na všech kalamitních místech se bude pracovat i o nadcházejícím prodlouženém víkendu. V provozu bude také linka Klientského servisu 241 114 114, kam mohou klienti hlásit své škody nebo získat potřebné informace. Formuláře na hlášení škod jsou k dispozici také na internetových stránkách ČP - www.ceskapojistovna.cz, kam je možné on-line vkládat také dokumenty k pojistné události, například fotografie, faktury a další.

Nejpostiženější okresy z hlediska počtu škod nahlášených ČP

Nový Jičín - 2080
Jeseník - 915
Přerov - 553
Vsetín - 317
Strakonice - 288
České Budějovice - 220
Prachatice - 206
Hodonín - 161
Klatovy - 155

V ostatních okresech republiky počty registrovaných škod nepřekročily stovku.

Přestože současné povodně jsou pro klienty i Českou pojišťovnu kalamitou, nemají takový rozsah, jako povodně roku 1997 nebo 2002. V roce 1997 při povodních na Moravě a ve východních Čechách Česká pojišťovna vyplatila na pojistných plněních přes 5 miliard korun, v roce 2002 to byla částka téměř dvojnásobná. Pracovníkům ČP prošlo v souvislosti s velkou vodou před sedmi lety rukama přes 53 tisíc pojistných událostí.


Zpět na tiskové zprávy