122. Velká pardubická s Českou pojišťovnou

Česká pojišťovna, tradiční a dlouholetý partner Velké pardubické, bude i letos generálním sponzorem již 122. ročníku této nejtěžší kontinentální steeplechase. Navíc se rozhodla zásadně rozšířit spolupráci s pardubickým Dostihovým spolkem, aby pomohla posílit atraktivitu a prestiž slavného dostihu. Partnerství České pojišťovny a Dostihového spolku se tak nově posune také do manažerské roviny a ČP zároveň navýší svou finanční dotaci pro hlavní cenu závodu. 

Česká pojišťovna je generálním partnerem pardubické steeplechase již devatenáct let a za tu dobu investovala do Velké pardubické více než 100 milionů korun. Poprvé své jméno s tradičním dostihem spojila v roce 1991 a od roku 1995 je toto partnerství již každoroční. Mnohaletá tradice, která za Českou pojišťovnou i Velkou pardubickou stojí, je zárukou stabilního a dlouhodobého rozvoje a přispěla ke značnému zvýšení prestiže celého závodu. Ten dnes patří ke špičce dostihového sportu jak v České republice, tak v Evropě. 

Nedílnou součástí všech jednání, probíhajících posledních šest měsíců mezi Českou pojišťovnou, Dostihovým spolkem i vedením města Pardubice, byly jak finanční, tak i organizační závazky všech zúčastněných stran. Na základě výsledků těchto jednání se Česká pojišťovna rozhodla navýšit svou finanční dotaci pro hlavní cenu dostihu a zároveň nabídla Dostihovému spolku své manažerské zkušenosti a know-how pro úspěšnou organizaci a zajištění celého závodu. Finanční dotace, jejíž výši zatím nikdo v českém turfu nepřekonal, je nejenom zárukou účasti těch nejlepších koní a jezdců, ale hlavně příslibem mimořádného sportovního zážitku pro všechny účastníky letošního 122. ročníku. 

„Jsem přesvědčen, že rozšířené partnerství České pojišťovny a Dostihového spolku zajistí úspěšné pořádání letošního 122. ročníku a díky vyšší finanční dotaci i další růst prestiže celého závodu. Rád bych partnerům poděkoval za vstřícný přístup a těším se na budoucí spolupráci jak s Dostihovým spolkem, tak s vedením města Pardubice,“ říká Pavel Řehák, generální ředitel České pojišťovny.

„Obliba Velké pardubické každoročně roste, a s tím i požadavky na hladkou organizaci celé akce, včetně nároků na její finanční zajištění. Zkušenosti a stabilita České pojišťovny a její mnohaleté partnerství s Velkou pardubickou jsou zárukou toho, že společně fanouškům dostihového sportu připravíme mimořádný sportovní a společenský zážitek. První kvalifikační dostih letošního ročníku Velké pardubické se běží již 26. května,“ dodává Hana Jeníková, ředitelka Dostihového spolku. 

Slavný překážkový dostih, který již dlouhá léta zůstává v dostihovém sportu mimořádným pojmem, se i letos poběží v duchu tradic, jež závod spojují i s jeho generálním partnerem – tedy s důrazem na rychlost, ale hlavně na fair play.

Smlouvu o spolupráci podepsali Vladimír Tlučhoř a Milan Beneš

Smlouvu o spolupráci podepsali Vladimír Tlučhoř a Milan Beneš
zleva: Vladimír Tlučhoř - předseda představenstva Dostihového spolku a Milan Beneš – člen představenstva České pojišťovny

Zpět na tiskové zprávy