Česká pojišťovna vykázala i v době finanční krize stabilní výsledky

Praha (6. listopadu 2009) - Přes pokles výkonnosti české ekonomiky jako celku bylo hospodaření České pojišťovny stabilní a provozní výsledky za devět měsíců pokryly i významné náklady za pojistná plnění za škody z letních kalamit v hrubé výši 1,6 miliardy korun. Hospodářský výsledek České pojišťovny za prvních devět měsíců letošního roku díky jednorázovým vlivům z prodeje majetkových účastí a oživení finančního trhu dosáhl 4,8 miliardy korun. Celkové předepsané pojistné činilo podle metodiky České asociace pojišťoven za stejnou dobu 29,3 miliardy korun.

"Výsledek našeho hospodaření v sobě zahrnuje mimo jiné i pozitivní výnosy z investic na oživujících se finančních trzích, ziskový prodej akcií společnosti Zentiva a také snížené náklady firmy, které mají vliv na výši provozních výsledků," řekl generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička. "Česká pojišťovna těmito výsledky dokázala, že je silnou společností, která je schopna za jakýchkoliv okolností hospodařit tak, aby dostála všem stávajícím i budoucím závazkům vůči klientům," poznamenal Vodička.

Celkové předepsané pojistné dosáhlo během tří čtvrtletí 2009 výše 29,3 miliardy korun, což představuje oproti předchozímu roku mírný pokles. V neživotním pojištění patří k významným důvodům poklesu útlum pojištění finančních rizik, jež v důsledku hospodářské krize Česká pojišťovna považuje za rizikovou oblast a rozhodla se ji opustit. V neživotním pojištění činilo předepsané pojistné téměř 19 miliard korun, což znamená sedmiprocentní meziroční pokles. V této statistice se mimo zmíněná finanční rizika odráží i nižší zájem o nová auta, který dopadá i do oblasti pojišťovnictví. V životním pojištění vykázala ČP předpis 10,3 miliardy korun, což je takřka srovnatelný výsledek se stejným obdobím loňského roku. Nejúspěšnějšími kategoriemi bylo v prvních devíti měsících letošního roku úrazové pojištění a pojištění domácností. Stoprocentní nárůst zaznamenalo pojištění domácích mazlíčků.

Vlastní kapitál ČP k 30. 9. 2009 dosáhl výše 18,6 miliardy korun, když meziročně vzrostl o více než 4 miliardy. Bilanční suma ke stejnému datu činila 124 miliardy korun a výše technických rezerv 90,7 miliardy korun.

Ve sledovaném období zvýšila mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor´s hodnocení České pojišťovny z A na A+ se stabilním výhledem. ČP tak dosáhla maximálního možného ratingu, který lze u nás získat. Stejnou známkou je také ohodnocena i Česká republika.


Zpět na tiskové zprávy