Česká pojišťovna zvýšila předepsané pojistné

Praha (23. května 2008) - Česká pojišťovna v prvním čtvrtletí letošního roku předepsala pojistné dle metodiky České asociace pojišťoven dosahující 10,5 miliardy korun, zatímco ve stejném období roku 2007 činil předpis pojistného 10,3 miliardy korun. Meziročně zvýšila předpis jak v životním, tak i neživotním pojištění.

Následky vichřice Emma v kombinaci s negativním vývojem na světových kapitálových trzích vedly k dočasnému poklesu čistého zisku v prvním čtvrtletí letošního roku na nulu. Kvalitní rozložení a zajištění rizika, stejně jako rychlé vyřizování škod a důsledná kontrola však způsobily, že hospodářské výsledky má ČP nakonec lepší, než původně očekávala. "Naše společnost není vystavena finančním ztrátám spojeným s rizikovými hypotečními úvěry a navazujícími finančními instrumenty, které byly hlavní příčinou ztrát některých finančních institucí," řekl Lard Friese, generální ředitel České pojišťovny. "Díky dubnovému oživení finančních trhů dojde k výraznému zvýšení celkového zisku České pojišťovny," dodal.

Základem činnosti každé pojišťovny je pojistně-technický výsledek a ten byl v prvním čtvrtletí lepší než se předpokládalo. V oblasti životního pojištění se zvýšil předpis o šest procent na 3,4 miliardy korun. "V běžně placeném životním pojištění, které je pro pojišťovnu nejdůležitější kategorií, vzrostl objem nových prodejů meziročně o 27 procent, což je dobrý signál pro budoucí růst předepsaného pojistného," vysvětlil generální ředitel ČP Lard Friese. Předpis v neživotním pojištění vzrostl na 7,1 miliardy korun. Největší růst, dosahující 16 procent, vykazují zemědělské pojištění a pojištění léčebných výloh, pojištění velkých rizik vzrostlo o 12 procent.

Vlastní kapitál ČP k 31.3.2008 dosáhl výše 16,9 mld. korun. Bilanční suma ke stejnému datu činila 122,5 mld. korun a výše technických rezerv vzrostla o miliardu na 91,6 mld. korun.


Zpět na tiskové zprávy