Předepsané pojistné České pojišťovny vzrostlo o 4 procenta

Praha (31. října 2008) - Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dosáhlo za leden až září 2008 dle metodiky České asociace pojišťoven 31 miliard korun. Oproti prvním devíti měsícům roku 2007 tak ČP zvýšila předpis o 4 procenta. Nejúspěšnější částí bylo životní pojištění, kde předepsané pojistné narostlo o 8 procent. Čistý zisk dosáhnul výše 1,4 miliardy korun.

I přes celosvětovou finanční krizi dokázala Česká pojišťovna vytvořit během tří čtvrtletí zisk ve výši 1,4 miliardy korun. Tyto výsledky hospodaření ČP byly podpořeny především kvalitním rozložením a zajištěním rizika a provozními výsledky. Ve stejném období roku 2007 dosáhla ČP čistého zisku 6,8 miliardy korun. "Loňský výsledek byl zásadně ovlivněn jednorázovými výnosy z prodeje akciového podílu ČP v Československé obchodní bance (ČSOB) a jednorázovým příjmem z dividend od dceřiných společností," řekl generální ředitel České pojišťovny Ivan Vodička. "Dramatické poklesy finančních trhů v posledních měsících měly na hospodaření ČP samozřejmě rovněž dopad, ale díky obezřetné investiční strategii jsme na rozdíl od řady jiných pojišťoven ve světě v zisku. Česká pojišťovna jakožto nejsilnější pojišťovna v ČR má vytvořeny vysoké rezervy a naše solventnost výrazně přesahuje zákonem stanovené požadavky," dodal Vodička.

V oblasti životního pojištění vzrostlo předepsané pojistné o 8 procent na 10,6 miliardy korun. "Jednorázové životní pojištění zaznamenalo 53 procentní meziroční nárůst, běžně placené životní pojištění stouplo o čtyři procenta," informoval Ivan Vodička. Předpis neživotního pojištění vzrostl o dvě procenta a dosáhl částky 20,4 miliardy korun. Nejvíce rostla pojištění v kategorii velkých rizik a zemědělských pojištění.

Vlastní kapitál ČP k 30. 9. 2008 dosáhl výše 14,3 miliardy korun. Bilanční suma ke stejnému datu vzrostla o téměř 6 miliard na 126 miliard korun a výše technických rezerv o 3 miliardy na 93,4 miliardy korun.


Zpět na tiskové zprávy