Česká pojišťovna v roce 2006 odhalila pojistné podvody za 310 milionů korun

Praha (6. února 2007) - Česká pojišťovna odhalila v loňském roce 1175 případů pojistných podvodů a uchránila tak na pojistném plnění 310 milionů korun. Může se tak pochlubit tím, že každoročně eviduje nárůst jak počtu odhalených skutků, tak objemu peněz. V roce 2005 to bylo 921 případů za 224 milionů korun.

"Také loňské sněhové a následně povodňové kalamity se promítly ve zvýšeném počtu prověřovaných pojistných událostí. Přestože prokazování pojistného podvodu například z tíhy sněhu je mnohem složitější, než je tomu u nejčastějších případů - fingovaných dopravních nehod, důkladným šetřením detektivů na regionální úrovni se podařily zachytit pokusy o vědomé navýšení částky za pojistné plnění, či výplaty za škody z již neexistujících smluv a další úmyslné a neoprávněné nároky," uvedl tiskový mluvčí ČP Václav Bálek.

Jednou z nich byla škoda na budově bývalého kravína na jihu Čech, která zřejmě kalamity přímo přitahovala. Před pár lety kravín již jednou vyhořel a za pojistné plnění začal majitel na jeho troskách budovat objekt nový. Ten téměř před dokončením zasypal sníh a zřítil se. Podle majitele v sutinách skončilo 14 milionů korun, které nárokoval vyplatit po České pojišťovně. Pracovníky interní bezpečnosti však bylo prokázáno, že způsobená škoda evidentně nekorespondovala s nárokovanou částkou a majitel vědomě požadoval zhruba o třetinu vyšší pojistné plnění. Díky mravenčí práci detektivů a stavebních odborníků z řad likvidátorů byl tento neoprávněný požadavek ještě před výplatou odhalen.

Škoda nebyla uhrazena ani majiteli domu, který požadoval odškodnění 600tisícové újmy na zařízení své domácnosti po loňských jarních povodních. Ukázalo se totiž, že jeho smlouva byla neplatná, což už před samotným nahlášením sám dobře věděl. Zkoušel to, ale jeho experiment nevyšel!

Dalším pokusem o pojistný podvod skončilo šetření dokonce tří pojistných událostí u jediného subjektu zemědělského družstva. Kompletním prošetřením spisů bylo zjištěno, že pojištěný tyto pojistné události oznámil i přesto, že byl předem srozuměn se skutečností, že limit maximálního ročního plnění z pojistných smluv již vyčerpal v předchozí pojistné události. I přesto, a může se spekulovat že z nevědomosti nebo naopak s jasným úmyslem, tuto skutečnost oznámil a požadoval pojistné plnění ve výši 15 milionů korun. Bylo odmítnuto.

Nejen klienti z řad občanů, ale i podnikatelské subjekty se snaží využít nebo lépe řečeno zneužít kalamitních situací. "Domnívají se totiž, že obezřetnost kontrolních systémů je v rámci kalamity otupena, pojišťovny a její likvidátoři řeší velké množství pojistných událostí najednou, nemají čas se jim důkladně věnovat a hřeší na to, že se leccos přehlédne. O tom, že opak je pravdou, se loni přesvědčily stovky nepoctivých klientů," doplnil V. Bálek.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem, který k 31.12.2005 dosahoval 36 procent. Má základní kapitál 4 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 220 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost CZI Holding N.V.


Zpět na tiskové zprávy