Česká pojišťovna umožňuje na přepážkách platit pojištění kartou

(Praha, 19. června 2007) Česká pojišťovna instalovala na svých obchodních místech sto mobilních platebních terminálů a od začátku června umožňuje svým klientům hradit pojistné platební kartou. Klient může kartou zaplatit za občanská životní i neživotní pojištění, například pojištění automobilu, stavby, domácnosti, úrazu, odpovědnosti a další. Za první dva týdny provozu terminálů této možnosti využilo více než 1200 klientů s průměrnou výší platby zhruba 2500 Kč.

"Klíčovou výhodou bezhotovostních úhrad nejen prvního, ale i každého následného pojistného, je kromě osobního pohodlí také rychlost připsání platby k pojistné smlouvě, a to ve správné částce i termínu a v neposlední řadě i zvýšení bezpečnosti. Předností platebních terminálů je jejich mobilita. Terminály lze snadno přenášet na všechny přepážky obchodního místa, klient není odkázán pouze na jedno vybrané pracoviště," uvedl při spuštění plateb přes terminály Michal Hofman, vrchní ředitel úseku platebního styku České pojišťovny.

Zatím jsou platební terminály na zhruba polovině všech obchodních míst a postupně se jejich počet bude rozšiřovat. Platba kartou na obchodních místech doplní dosavadní možnosti bezhotovostních úhrad za pojištění, které se dějí nejčastěji prostřednictvím souhlasu k inkasu ze sporožirového účtu ve 26 % nebo sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, známé pod zkratkou SIPO, jehož využívá kolem 15 % klientů.

"Měsíčně se v České pojišťovny zpracuje 2,8 milionu finančních transakcí. Podíl hotovostních plateb, zejména formou složenek, neustále klesá. Například za rok 2006 zaznamenala ČP meziroční pokles o 13 %. Instalace platebních terminálů je také jednou z cest, jak jejich eliminaci z trhu ještě urychlit. Čas, který ČP ušetří zavedením bezhotovostních plateb na přepážkách, bude intenzivně využívat na zkvalitňvání služeb klientům. Předpokládaný zájem o novou možnost úhrady pojistného potvrdila i skutečnost, že jen za prvních 14 dní provozu využilo více než 1200 klientů a zájem o tuto službu den ode dne stoupá," doplňuje ředitel Hofman.

Seznam všech obchodních míst, kde je možné platit kartou, najdou klienti na internetových stránkách www.ceskapojistovna.cz. Na několika pracovištích, která jsou umístěna například v obchodních centrech nebo v tradičním sídle České pojišťovny ve Spálené ulici, budou terminály fungovat do večerních hodin i o víkendech.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav. Má základní kapitál 4 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přes 220 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost CZI Holdings N.V.


Zpět na tiskové zprávy