Tisková informace - Se sněhovými vločkami padají i pojistné události

Na turistku, která si prohlížela krásy Karlštejna, spadl led i s kusem dřeva. Kromě zážitků z historické památky si odnesla i zkušenosti z lékařského ošetření v lůně gotiky.
V Karlových Varech se při novoroční procházce zřítil na řeckou turistku ze střechy jednoho z hotelů kus sněhu. Sanitka ji odvezla do nemocnice.
Když se hasiči snažili preventivně odstranit velké rampouchy, visící ze střech domů, jeden z nich bohužel sletěl na zaparkovaný automobil, kterému rozbil zadní sklo.

Zoufalý majitel rodinného domu:
"Na neposypaném chodníku si přímo před mým domem starší paní zlomila nohu v kotníku. Po složité operaci byla tři měsíce v pracovní neschopnosti a dnes po mně soudně vymáhá bolestné a ušlý zisk, převyšující 200 tisíc korun. Kdybych tehdy věděl, že existuje pojištění odpovědnosti pro vlastníky nemovitostí, určitě bych si ho uzavřel už dávno a ne až mi to poradil můj právník."
Zdeněk David, Praha

Nekompromisní Občanský zákoník:
"Vůči vlastníkovi nemovitosti lze uplatnit nárok na náhradu škody, utrpí-li poškozený škodu na zdraví
či na majetku v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy vlastníkovy nemovitosti. A dokonce bez ohledu na to, zda ke škodě došlo na přilehlém chodníku nebo o kousek vedle. Podle občanského zákoníku je každý povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Zároveň každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Pokud vám tedy hrouda zmrzlého sněhu ze sousedovy střechy způsobí otřes mozku či zničí střechu vašeho parkujícího vozu, máte velkou šanci domoci se vůči sousedovi náhrady takto vzniklé škody."
Mgr. Jan Burdych, advokátní kancelář Brno

Jak se vyvarovat soudů a tahanic:
Před zaplacením podobných zimních škod z vlastní kapsy může majitele nemovitostí nejlépe ochránit pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka nemovitosti.
Tímto pojištěním jsou kryty škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti uvedené v pojistné smlouvě. Jde o případy, kdy sesouvající se sníh nebo rampouch ze střechy poškodí vůz zaparkovaný před budovou, nebo kdy chodec uklouzne a zraní se na chodníku přiléhajícímu k nemovitosti.

Pojištění odpovědnosti může sjednat nejen majitel, ale i nájemce, držitel či správce nemovitosti a vztahuje se i na odpovědnost osob, které pojištěný pověřil čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti. Pojištění odpovědnosti se pro vlastníky, správce nebo nájemce nemovitostí většinou sjednává jako doplňkové k pojištění odpovědnosti za škodu občana z běžného občanského života nebo k pojištění staveb.

Koruna denně bez nerváků
Cena za toto odpovědnostní pojištění je ve srovnání s pojistným krytím, které poskytuje (2 miliony korun u škod na zdraví; 1 milion korun na věci a 500 tisíc korun u finančních škod ), zanedbatelná. Za podsklepený rodinný domek s jedním patrem např. zaplatí majitel 244 Kč ročně v případě, že již má sjednáno pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Jinak je minimální pojistné 372 Kč ročně. Za jednu korunu denně má tedy majitel celoroční klid.

I tam, kde zákon nestanoví povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu, což je právě u pojištění vlastníka nebo nájemce nemovitosti, si tuto skutečnost uvědomuje stále více osob, které se prostřednictvím pojištění chtějí ochránit nejen před nepříznivými finančními následky, ale též před neoprávněně uplatňovanými nároky.

Obdobné pojištění si mohou sjednat i vlastníci, popř. nájemci nemovitosti, která slouží k výkonu podnikatelské činnosti. Výše pojistného se v tomto případě odvíjí od charakteru nemovitosti.

Ochranu si v zimě zaslouží také vlastní majetek
Škod, způsobených tíhou sněhu, jeho sesuvem nebo námrazou evidují operátoři v Klientském servisu České pojišťovny v zimě tisíce. Právě těžký sníh je příčinou mnoha majetkových škod na stavbách a automobilech.

Tíha sněhu ohrožuje střechy domů a potažmo i zařízení bytů, zastřešení bazénů, oplocení, zahradní architekturu... Všichni klienti České pojišťovny, kteří mají uzavřeno pojištění staveb, rekreačních objektů nebo domácností, mají kryto toto riziko v základním pojištění, tudíž se nemusejí obávat, že by v případě pojistné události způsobené tíhnou sněhu nebo jeho sesuvem, nebyli odškodněni.

Jiné je to u majetkového pojištění podnikatelů, kde si podnikatelé rizika, která ohrožují jejich majetek, vybírají. Proto by měl každý majitel nemovitosti sloužící k podnikání před uzavřením pojištění dobře zvážit, zda sníh je rizikem, které dokáže eliminovat či nikoliv a pak se podle toho pojistit.

Kolik sněhu na střeše vydrží Česká pojišťovna?
Normy počítají s bezpečným zatížením střechy sněhem kolem 50 kilogramů na metr čtvereční. Pokud ale napadne například půl metru sněhu, představuje zatížení půl tuny na metr čtvereční. Pro Českou pojišťovnu však není tento údaj při vyplácení náhrady škody rozhodující. Důležité je pouze to, zda má majitel nemovitosti riziko tíhy sněhu zahrnuto v pojistné smlouvě. Jak těžký byl tento sníh, už potom pojišťovna nezkoumá.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 37 procent. Má základní kapitál 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N. V.


Zpět na tiskové zprávy