V lednu se na Českou pojišťovnu obraceli nejvíce motoristé

Praha (13. února 2006) - Loňský rok byl na počet pojistných událostí, které zasáhly majetek občanů, tedy zejména jejich nemovitosti, zařízení domácností a motorová vozidla, jedním z nejhorších. V klientském servisu České pojišťovny bylo zaregistrováno více než 450 tisíc škod. Za leden 2006 bylo z celé republiky dosud nahlášeno 42 610 pojistných událostí, což je o 9 tisíc více než ve stejném období roku 2005.

Nejčastější příčinou škod jsou v pojištění motorových vozidel dopravní nehody, těch bylo v lednu nahlášeno přes 25 tisíc. Majetkových událostí likvidovaných z pojištění staveb nebo domácnosti, jejichž nejčastější příčinou byly v lednu tíha nebo sesuv sněhu či námrazy, vodovodní škody a krádeže, je v hlášeních ČP více než 10 tisíc. Zbytek, kolem 6 tisíc škod, mají ve svých spisech likvidátoři odpovědnostního pojištění. Jde zejména o náhrady z pojištění odpovědnosti z běžného občanského života nebo vlastnictví nemovitosti. Valnou většinu těchto událostí také zapříčinil sníh a led, jde o rozbitá skla či poškozené plechy automobilů po pádu kusů sněhu či ledu ze střech domů nebo další újmy způsobené chodcům na neuklizených chodnících.

Majetkové újmy, které způsobují živly, se většinou periodicky opakují. V současné době jde hlavně o zimní pády sněhu a námrazy, vodovodní škody z popraskaných potrubí při velkých mrazech nebo náhlých oteplení. Ty budou jistě vévodit i únorovým statistikám. Časté jsou také krádeže motorových vozidel, ale i v bytech a zejména rekreačních chatách a chalupách, kam jejich majitelé v zimě nejezdí. Zloději tak využívají toho, že objekty jsou opuštěné a okolí nevšímavé.

I v lednových hlášeních se objevily případy pokusů o pojistné podvody jak u pojištění motorových vozidel, tak z pojištění domácnosti. V případě jednoho pražského požáru majitel deklaroval, že mu shořely cenné obrazy, k nimž měl perfektně zpracovanou dokumentaci s cenou potvrzenou soudními znalci. Jediný háček byl v tom, že obrazy v době požáru už visely u nového rakouského majitele, který si je zakoupil během vánočních svátků od soukromého milovníka umění v Praze.

Hlavní město se v kolonce registrací pojistných událostí objevovalo nejčastěji - v 7712 případech. Na druhém místě je s počtem 4356 škod kraj Moravskoslezský a o třetí místo se dělí s počtem 3368 kraj Jihomoravský a 3258 kraj Středočeský. Naopak nejméně nešťastných klientů má Česká pojišťovna v Karlovarském kraji, odkud telefonovalo "jen" 894 poškozených pojištěných.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 36 procent. Má základní kapitál 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N. V.


Zpět na tiskové zprávy