Česká pojišťovna s rekordním ziskem

Praha (28. února 2006) - Čistým ziskem 4,6 miliardy korun skončilo v roce 2005 hospodaření České pojišťovny podle předběžných nekonsolidovaných neauditovaných výsledků na základě mezinárodních účetních standardů. V předchozím roce zisk dle českých účetních standardů dosáhl 4,2 miliardy korun. Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dle metodiky České asociace pojišťoven dosáhlo v roce 2005 výše 41,5 miliardy korun a meziročně tak narostlo o 576 mil. Kč.

"Na vývoj hospodářského výsledku měly stejně jako v předchozích letech vliv zejména výnosy z finančního umístění. Pozitivně se projevil rovněž pokles administrativních nákladů společnosti v souvislosti s úspěšně ukončenou vnitřní transformací firmy," vysvětluje předseda představenstva ČP Ladislav Bartoníček. "Díky novému modelu likvidace pojistných událostí se nám rovněž podařilo efektivně snížit objem pojistných podvodů," doplnil Bartoníček.

Předepsané pojistné neživotního pojištění meziročně vzrostlo o 1,5 mld. korun na 26,5 mld., což je o 6 procent více než v předchozím roce. Nejúspěšnější kategorií bylo tentokrát pojištění odpovědnosti, které v případě občanských pojištění vzrostlo o 26 procent a v případě průmyslových pojištění dokonce o 32 procent. "Pojištění velkých rizik zaznamenalo nárůst o 17 procent a havarijní pojištění o 10 procent," doplnil Bartoníček.

V oblasti běžně placeného životního pojištění narostlo předepsané pojistné o 12 procent. Celkové předepsané pojistné životního pojištění nicméně kvůli snížení zájmu trhu o jednorázová pojištění kleslo o 5,5 procenta. "Příčinou poklesu je především dočasné vyčerpání tržního potenciálu v oblasti jednorázově placených pojistek. Pro pojišťovny je nicméně mnohem důležitější trend v oblasti tzv. běžně placeného pojištění, které tvoří páteř stability pojistného trhu," vysvětluje Tomáš Machanec, náměstek pro životní pojištění ČP.

Vlastní kapitál společnosti meziročně posílil o 27 procent a dosáhl hodnoty 20,7 mld. korun. Bilanční suma ČP k 31.12.2005 činila 131 mld. korun a výše technických rezerv v čisté výši 83 mld. korun.

Česká pojišťovna jako jediná tuzemská pojišťovna publikuje své výsledky dle mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost jí v roce 2005 vznikla stejně jako všem emitentům obchodovaných cenných papírů novelou zákona o účetnictví.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s celkovým tržním podílem 36 procent. Pojišťovna spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. V soutěži Pojišťovna roku 2005 pořádané společností Fincentrum získala ČP na základě výsledků hlasování odborné poroty již podruhé v řadě první místo. Schopnost České pojišťovny udržet si dominantní tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují také ratingové agentury: Standard & Poor's oceňuje ČP stupněm BBB se stabilním výhledem; Moody's Investors Service udělila České pojišťovně hodnocení finanční síly Baa3, rovněž se stabilním výhledem. Uvedená hodnocení patří do investičního stupně, a ČP se tak řadí mezi nejvýše hodnocené tuzemské finanční instituce. Kromě vedoucí tržní pozice a úspěšného zavedené nové úrovně klientského servisu vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky společnosti.

Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N.V.


Zpět na tiskové zprávy