Tisková informace - Zemědělské pojištění v České pojišťovně

Tradičním lídrem trhu zemědělského pojištění v České republice a nejdůležitějším partnerem zemědělců v pojištění jejich zvířat i plodin je Česká pojišťovna. V roce 2005 dosáhl její podíl v pojištění zvířat téměř 88 % a v pojištění plodin 85 %.

Každoročně mnohé zemědělské podniky a podnikatelé využijí plnění pojišťovny k zajištění svojí další činnosti po utrpěných škodách. Rostlinná produkce je stále činností pod širým nebem, a tak ji všechny nepříznivé projevy počasí výrazně ohrožují. Přitom se nejedná pouze o všeobecně známé katastrofy jako byly záplavy v letech 1997 a 2002 nebo ty, s nimiž se naše republika potýká právě nyní.

Největší škody působí pěstitelům každoročně krupobití, které postihuje bez rozdílu téměř všechny oblasti a postiženým zemědělcům může zničit podstatnou část produkce. Zatím nejhorším byl z tohoto pohledu rok 2000, kdy jen Česká pojišťovna vyplatila pojištěným zemědělcům více než půl miliardy korun za krupobitní škody na jejich úrodě. V loňském roce byli ničivým krupobitím koncem července postiženi zejména zemědělci v jižních Čechách a na Vysočině.

Plodiny je přitom možné pojistit proti široké škále rizik od krupobití nebo požáru přes vichřici, povodeň, záplavu, sesuv půdy... Vybrané plodiny dále i proti vyzimování nebo jarnímu mrazu a vinnou révu lze pojistit i proti škodám způsobeným zimním mrazem. Přes tyto skutečnosti stále zůstává významná část rostlinné produkce nepojištěna.

Ani chov zvířat není podnikáním, které by bylo méně rizikové. Nyní jsme denně informováni o nových nálezech uhynulých ptáků na ptačí chřipku, což samozřejmě riziko chovatelů drůbeže mimořádně zvyšuje. Právě nákazy, ke kterým kromě zmíněné ptačí chřipky patří také mor prasat, slintavka a kulhavka, BSE a další nemoci, jsou v pojištění zvířat nejdůležitějším krytým rizikem. Pojistit lze i škody v důsledku ostatních hromadných onemocnění, živelních událostí, otrav i dalších příčin.

V posledních letech, konkrétně od roku 2001, přináší našim chovatelům největší škody nemoc šílených krav - BSE. Naprostá většina postižených podniků byla klienty České pojišťovny, která jenom za toto onemocnění doposud uhradila zemědělcům zhruba 70 miliónů Kč. Velké škody zejména jihočeským rybářům způsobily povodně v roce 2002, kdy plnění pojišťovny za ztráty ryb přesáhlo 20 miliónů korun.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 36 procent. Má základní kapitál téměř 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost PPF Group N. V.


Zpět na tiskové zprávy