Česká pojišťovna v prvním čtvrtletí vydělala 800 milionů korun

Praha (28. dubna 2006) - Hospodaření České pojišťovny skončilo v prvním čtvrtletí letošního roku čistým ziskem 803 milionů korun. Ve stejném období loňského roku to bylo 2,2 miliardy korun. Meziroční pokles byl zapříčiněn zejména vysokým objemem pojistných plnění v souvislosti s extrémní zimou. Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dle metodiky České asociace pojišťoven dosáhlo ve stejném období výše 10,8 miliardy korun. Vlastní kapitál společnosti meziročně posílil o 12 procent a dosáhl hodnoty 21,7 mld. korun. Bilanční suma ČP k 31.3.2006 činila 133 mld. korun a výše technických rezerv v čisté výši 81 mld. korun.

"Na vývoj hospodářského výsledku měly negativní vliv zejména škody způsobené tíhou sněhu, které dosáhly téměř miliardové výše, škody z jarních povodní a zhoršený škodní průběh u povinného ručení a havarijního pojištění v souvislosti s vyšším počtem zimních dopravních nehod," vysvětluje předseda představenstva ČP Ladislav Bartoníček. "Oproti předchozím obdobím se snížily také výnosy finančního umístění v důsledku vývoje finančních trhů," doplnil Bartoníček.

Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo 7,3 mld. korun. Oproti loňsku se příjem z tohoto okruhu pojištění snížil o necelých 0,5 miliardy, a to zejména z důvodu celkového poklesu sazeb v pojištění průmyslových rizik a přiznání slev za bezeškodní průběh většině řidičů, kteří mají u ČP sjednáno povinné ručení. Nejúspěšnější kategorií bylo tentokrát pojištění odpovědnosti občanů, které vzrostlo o 12 procent a dopravní pojištění se 17 procentním meziročním navýšením.

V oblasti běžně placeného životního pojištění narostlo předepsané pojistné o 11 procent. Celkové předepsané pojistné životního pojištění se nicméně kvůli přetrvávajícímu poklesu zájmu trhu o jednorázová pojištění snížilo o 13 procent. "Příčinou poklesu je především dočasné vyčerpání tržního potenciálu v oblasti jednorázově placených pojistek. Pro pojišťovny je nicméně mnohem důležitější trend v oblasti tzv. běžně placeného pojištění, které tvoří páteř stability pojistného trhu," vysvětluje Tomáš Machanec, náměstek pro životní pojištění ČP.

Česká pojišťovna jako jediná tuzemská pojišťovna publikuje své výsledky dle mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost jí v roce 2005 vznikla stejně jako všem emitentům obchodovaných cenných papírů novelou zákona o účetnictví.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s celkovým tržním podílem 36 procent. Pojišťovna spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. V soutěži Pojišťovna roku 2005 pořádané společností Fincentrum získala ČP na základě výsledků hlasování odborné poroty již podruhé v řadě první místo. Schopnost České pojišťovny udržet si vysoký tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují ve svých zprávách také ratingové agentury: Standard & Poor's oceňuje ČP stupněm BBB se stabilním výhledem; Moody's Investors Service udělila České & hodnocení finanční síly Baa3, jehož výhled zvýšila v únoru 2006 na pozitivní. Uvedená hodnocení patří do investičního stupně, a ČP se tak řadí mezi nejvýše hodnocené tuzemské finanční instituce. Kromě vedoucí tržní pozice a úspěšného zavedené nové úrovně klientského servisu vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky společnosti. Česká pojišťovna má základní kapitál téměř 3 miliardy korun a patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N.V.


Zpět na tiskové zprávy