Jednorázové kapitálové životní pojištění se vrací do nabídky České pojišťovny

(Praha, 25. července) - Česká pojišťovna oživila produkt, který úspěšně sjednávala již před několika lety. Jednorázově placené kapitálové životní pojištění se právě vrací ve své inovované verzi jako produkt maximálně jednoduchý, který klientovi nabízí zabezpečení blízkých v případě smrti pojištěného a zároveň zajímavé zhodnocení vložených prostředků. Výše technické úrokové míry tohoto produktu, která je garantována po celou dobu trvání pojištění činí 3,5 %.

Jednorázově placené životní pojištění je určeno klientům ve věku od 18 do 65 let, přičemž velmi výhodné je zejména pro věkovou kategorii od 52 let, která může při dodržení zákonem stanovených podmínek uplatnit daňové úlevy ze zaplaceného pojistného. Pro daňové účely je jednorázově placené pojistné rozpočítáno na celou pojistnou dobu a v roce počátku a konce pojištění přísluší zdaňovacímu období poměrná část pojistného s přesností na dny, po které je klient pojištěn.

Jednorázové životní pojištění je velmi jednoduchým produktem a sjednává se výhradně pro případ smrti nebo dožití, a to na dobu od 5 do 8 let s minimálním jednorázovým pojistným ve výši 50 tisíc korun, přičemž jeho maximální hranice není nijak omezena.

"Dobrou zprávou pro všechny klienty, zvláště starší je také to, že při sjednání nejběžnějšího pojištění na pojistnou částku do 100 tisíc korun a na dobu pěti let není třeba vyplňovat žádný zdravotní dotazník, takže šanci pojistit se má opravdu každý. Navíc klienti obdrží v závislosti na věku, pojistné částce i délce pojištění slevu v rozmezí od 2,5 do 8 procent," uvádí produktová specialistka odboru produktového managementu ŽP ČP Jana Hrdinová.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 36 procent. Má základní kapitál téměř 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost PPF Group N. V.

Příklad (výpočet nezahrnuje případná zhodnocení ve formě podílů na výnosech)

Muž ve věku 52 let si sjedná jednorázově placené kapitálové životní pojištění na dobu osmi let. Vloží částku 96.982 Kč a je po dobu pojištění chráněn pro případ nenadálé události částkou 121.000 Kč. Na konci pojištění mu v případě dožití bude vyplacena vložená částka navýšená o 20.415Kč.

Pokud muž navíc bude po dobu pojištění využívat daňových výhod, získá v průběhu pojištění dalších 18.240Kč.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s tržním podílem 36 procent. Má základní kapitál téměř 3 miliardy korun a spravuje přes 13 milionů pojistných smluv. Česká pojišťovna patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Jediným akcionářem ČP je společnost PPF Group N. V.


Zpět na tiskové zprávy