ČP vydělala 2,5 miliardy korun, dceřiné společnosti rychle rostou

Praha (28. července 2006) - Hospodaření České pojišťovny skončilo v prvním pololetí letošního roku s čistým ziskem 2,5 miliardy korun. Ve stejném období loňského roku to bylo 3,2 miliardy korun. Meziroční pokles byl zapříčiněn zejména vysokým objemem pojistných plnění v souvislosti s nejhorší zimou za posledních 30 let a nižší výkonností na kapitálových trzích. Celkové předepsané pojistné České pojišťovny dle metodiky České asociace pojišťoven dosáhlo ve stejném období výše 20,5 miliardy korun.

"Na vývoj hospodářského výsledku měly negativní vliv zejména škody způsobené tíhou sněhu, povodněmi a silným větrem, které dosáhly celkem více než 1,4 miliardy korun. Negativně působil i zhoršený škodní průběh u povinného ručení a havarijního pojištění v souvislosti s vyšším počtem zimních dopravních nehod," vysvětluje předseda představenstva ČP Ladislav Bartoníček. "Ve druhém čtvrtletí došlo také k prudkému poklesu kapitálových trhů, čímž byly negativně ovlivněny výnosy pojišťovny z investovaných prostředků. Pokud by ke zmíněným nepředpokládaným negativním vlivům nedošlo, zisk by překonal loňskou úroveň," doplnil Bartoníček.

Předepsané pojistné neživotního pojištění dosáhlo 13,8 mld. korun. Oproti loňsku se příjem z tohoto okruhu pojištění snížil o 2 procenta, a to zejména z důvodu celkového poklesu sazeb v pojištění průmyslových rizik a přiznání slev za bezeškodní průběh většině řidičů, kteří mají u ČP sjednáno povinné ručení. Velmi úspěšnou kategorií bylo tentokrát pojištění odpovědnosti občanů, které vzrostlo o 10 procent, v oblasti velkých rizik pak stejné pojištění vzrostlo o 6 procent. Dopravní pojištění navázalo na předchozí úspěšné období a zrychlilo tempo růstu na 24 procent.

V oblasti běžně placeného životního pojištění narostlo předepsané pojistné o 4 procenta. Segment úrazového připojištění zaznamenal meziroční růst o 7 procent a toto pojištění se stává stále významnějším produktem v portfoliu České pojišťovny. Celkové předepsané pojistné životního pojištění se nicméně kvůli přetrvávajícímu poklesu zájmu trhu o jednorázová pojištění snížilo o 20 procent. "To je způsobeno především nízkými úrokovými sazbami a změnami preferencí klientů. Pro pojišťovny je nicméně mnohem důležitější trend v oblasti tzv. běžně placeného pojištění, které tvoří páteř stability pojistného trhu," vysvětluje Tomáš Machanec, náměstek pro životní pojištění ČP. "Na druhou stranu je pokles zájmu o jednorázové životní pojištění kompenzován značnými nárůsty zájmu o produkty našich dceřiných společností - Penzijního fondu ČP a ČP Investu," dodal Machanec.

Penzijní fond ČP vykázal v prvním pololetí nárůst celkových aktiv o 20 procent díky výraznému zvýšení objemu příspěvků klientů. ČP Invest meziročně zvýšil hodnotu majetku ve správě o 36 procent a čisté prodeje podílových fondů vzrostly téměř trojnásobně.

Vlastní kapitál ČP k 30.6.2006 dosáhl výše 15,3 mld. korun. Bilanční suma ke stejnému datu činila 134 mld. korun a výše technických rezerv vzrostla na 89 mld. korun.

Česká pojišťovna je největší domácí pojišťovací ústav s celkovým tržním podílem 36 procent. Pojišťovna spravuje více než 13 milionů pojistných smluv. V soutěži Pojišťovna roku 2005 pořádané společností Fincentrum získala ČP na základě výsledků hlasování odborné poroty již podruhé v řadě první místo. Schopnost České pojišťovny udržet si vysoký tržní podíl v životním i neživotním pojištění oceňují ve svých zprávách také ratingové agentury: Standard & Poor's oceňuje ČP stupněm BBB se stabilním výhledem; Moody's Investors Service udělila České pojišťovně hodnocení finanční síly Baa3, jehož výhled zvýšila v únoru 2006 na pozitivní. Uvedená hodnocení patří do investičního stupně, a ČP se tak řadí mezi nejvýše hodnocené tuzemské finanční instituce. Kromě vedoucí tržní pozice a úspěšného zavedené nové úrovně klientského servisu vyzdvihují obě agentury rovněž dobré provozní výsledky společnosti. Česká pojišťovna má základní kapitál téměř 3 miliardy korun a patří do mezinárodní finanční skupiny PPF, která úspěšně spravuje aktiva v hodnotě přibližně 250 mld. Kč. Jediným akcionářem České pojišťovny je společnost PPF Group N.V.

Česká pojišťovna jako jediná tuzemská pojišťovna publikuje své výsledky dle mezinárodních účetních standardů. Tato povinnost jí v roce 2005 vznikla stejně jako všem emitentům obchodovaných cenných papírů novelou zákona o účetnictví.


Zpět na tiskové zprávy