Vyjádření České pojišťovny k rozhodnutí finančního arbitra

V souvislosti s rozhodnutími finančního arbitra ujišťujeme klienty, že se jedná o rozhodnutí, která se týkají konkrétní individuální pojistné smlouvy a nevztahují se plošně na všechny produkty investičního životního pojištění. Smlouvy České pojišťovny byly a jsou uzavírány v souladu s platnými zákony a jsou tedy platné.

V záležitosti rozhodnutí finančního arbitra je klíčové, že jednotlivé případy rozhodnuté u finančního arbitra budou znovu projednány u nezávislého soudu. Je tak třeba vyčkat, jaké bude jeho stanovisko, a je předčasné dělat jakékoliv závěry o dopadech na další pojistné smlouvy. Je třeba také dodat, že v řadě případů vyhodnotil finanční arbitr při posuzování stížností klientů jejich nároky jako neoprávněné.

Chtěli bychom především upozornit klienty, aby byli maximálně obezřetní v jednání se společnostmi, které jim nabízí v této oblasti pomoc. V minulosti jsme již byli svědky podobných akcí, jejichž výsledkem byly prohrané soudní spory a lidé museli uhradit nejen náklady na soudní řízení, ale také náklady na právní zastoupení.


Zpět na tiskové zprávy