Červencové bouřky nejvíce škodily na Strakonicku (371 škod za 33,5 mil. Kč), Královéhradecku (678 škod za 27 mil. Kč) a Příbramsku (653 škod za 26,5 mil. Kč)

Mobilní technici České pojišťovny pracovali i o víkendech a prohlídli již 90 % všech nahlášených škod

Silné bouřky, které se od 30. června 2012 vyskytovaly nad prakticky celým územím České republiky, napáchaly do dnešního dne na majetku klientů České pojišťovny celkem 6 900 škod za téměř 345 milionů Kč. Naplnil se tak původní odhad likvidátorů ČP, kteří očekávali 7 000 škod za 350 milionů Kč. Nejvíce škod klienti hlásili v souvislosti s krupobitím (2 647 škod za 258,5 mil. Kč), vichřicí (1 609 za 41 mil. Kč), úderem blesku (1 342 za 25 mil. Kč) a záplavou (1 063 za 15,5 mil. Kč). 

Od začátku července pracuje Česká pojišťovna v kalamitním režimu, což se naposledy stalo v „superkalamitním“ roce 2010, kdy ČP řešila přes 55 tisíc živelních škod a klientům za ně vyplatila 2,5 miliardy Kč. I přes obrovský nárůst škod již mobilní technici ČP prohlídli 90 % všech hlášených případů a likvidátoři uzavřeli téměř dvě třetiny pojistných událostí z občanského pojištění. Právě škody na majetku občanů se do statistiky počtu případů zapsaly nejčastěji (5 792 za 93 mil. Kč). Největší finanční dopad měly ale škody na majetku zemědělců (484 za 216,5 mil. Kč), jejichž úrodu ničilo především krupobití. To neušetřilo ani majitele vozidel, kterým způsobilo celkem 467 škod za 17,3 mil. Kč.

Řádění živlů se nevyhnulo téměř žádnému kraji České republiky. Klienti často hlásili i škody převyšující několik milionů korun. Jde například o poškození elektronických součástí fotovoltaické elektrárny za téměř 6 milionů Kč či o krupobitím poškozené plodiny za 7 milionů Kč.

 

Pět nejvíce postižených regionů červencovými bouřkami

 

Okres
Počet hlášených škod
Výše škody (v mil. Kč)
Hradec Králové
678
27
Příbram
653
26,5
Strakonice
371
33,5
České Budějovice
369
14,4
Klatovy
258
8,6

 

 

 

 


Zpět na tiskové zprávy