Prázdninové řádění živlů zanechalo škody za 700 milionů 

Česká pojišťovna eviduje téměř 13 000 pojistných událostí - více než 70 % je již vyřešeno

Živelní události, které po oba prázdninové měsíce sužovaly prakticky celé území ČR, přinesly klientům České pojišťovny téměř 13 tisíc pojistných událostí v úhrnu za zhruba 700 milionů korun. Jejich řešení probíhá ve speciálním kalamitním režimu. Více než 9 500 škod vzniklo na majetku občanů, nejvyšší újmy co do finanční výše naopak hlásili klienti ze zemědělského pojištění. Rozmary počasí jim poničily úrodu a způsobily škody za 415 milionů korun. 

Z původně silných letních bouřek se v průběhu léta vyvinula série rozsahem i intenzitou mimořádných projevů počasí, které největší škody způsobily v červenci, pokračovaly však bohužel i v srpnu. Česká pojišťovna proto od počátku prázdnin pracovala v tzv. kalamitním režimu, kdy dochází např. k prodlužování otevírací doby prohlídkových míst, posilování směn operátorů a likvidátorů či přesouvání mobilních techniků z méně postižených regionů do míst s větším výskytem škod. Tyto a řada dalších aktivit mají za cíl maximálně urychlit řešení kalamitních pojistných událostí a tím i výplatu pojistného plnění klientům v zasažených oblastech.

„K největšímu náporu hlášení škod došlo po prodlouženém víkendu na začátku prázdnin. V pondělí 9. července registrovali naši likvidátoři téměř 1 500 škodních událostí. To je asi čtyřikrát více, než je pro tuto dobu běžné,“ uvádí Renata Kosová, ředitelka odboru likvidace pověřená řízením kalamitního štábu ČP. „Z celkového počtu téměř 13 tisíc nahlášených škod již máme 70 procent případů vyřešeno, v oblasti pojištění majetku občanů, kde bylo nejvíce škod, toto číslo dokonce přesahuje 80 procent,“ upřesňuje Renata Kosová. Nejvíce problémů klientům přitom způsobilo krupobití, které mělo na svědomí škody za více než půl miliardy korun, následují poškození z vichřic, blesků a záplav.

Nejvíce škod (9 604 za 100 milionů Kč) hlásili občané ze svého majetkového pojištění, naopak finančně nejvyšší pojistné události (774 případů v úhrnu za 415 milionů) se řeší ze zemědělského pojištění. Z podnikatelského pojištění v současnosti ČP eviduje 1 255 případů za 126 milionů korun. Specifickou oblast pak představuje více jak tisícovka případů z oblasti pojištění automobilů, kde se škoda pohybuje kolem 42 milionů korun. 

Škody na občanském majetku
Celé tři čtvrtiny všech nahlášených škod se týkaly oblasti pojištění majetku občanů. „Průměrná výše vyplaceného pojistného plnění nepřevyšuje 10 000 korun, jednalo se tedy naštěstí spíše o menší poškození. V součtu však jejich výše překonala hranici jednoho sta milionů korun,“ upřesňuje Renata Kosová. Dominovaly případy poškozených střešních krytin, okapů, střešních oken, omítek, stejně tak zahradního nábytku, skleníků nebo vytopených sklepů. K nejpostiženějším regionům patřily jižní Čechy (2 493 případů za 31,8 mil. Kč), východní Čechy (2 269 případů za 20,7 mil. Kč) a střední Čechy (1 494 případů za 15,7 mil. Kč).

Masivní škody u zemědělců a podnikatelů
Z podnikatelského a zemědělského pojištění hlásili klienti České pojišťovně mnohem rozsáhlejší poškození. „Nejvyšší evidovaná škoda z podnikatelského pojištění převyšuje 19 milionů, jde o vichřicí poničené střechy. Také zemědělci hlásili pojistné události v řádech milionů korun. Úrodu řepky, obilí a ovoce jim nejvíce ničilo velmi časté krupobití,“ popisuje Renata Kosová. „Kvůli kroupám máme nahlášeny i případy poškozených skladových zásob nových automobilů za téměř 10 milionů korun,“ dodává Renata Kosová. Pohledem zemědělských škod jsou nejpostiženějším regionem jižní Čechy (219 škod za 151,3 mil. Kč), následuje jižní Morava (147 případů za 46,8 mil. Kč) a východní Čechy (134 škod za 91,4 mil. Kč).

PŘEHLED POČTU ŠKOD V RÁMCI ČR
region
případy
výše plnění (tis. Kč)
jižní Čechy
3332
237 682
východní Čechy
2753
138 065
střední Čechy
2038
125 838
jižní Morava
1569
71 246
severní Čechy
1137
37 789
severní Morava
977
29 415
západní Čechy
647
30 664
Praha
263
12 332

 

 


Zpět na tiskové zprávy