Česká pojišťovna už letos odhalila pojistné podvody za více než 321 milionů korun

K odhalování podvodů pomáhají i internetové technologie

 

Za prvních devět měsíců letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za více než 321 milionů korun. To je téměř o čtvrtinu více než ve srovnatelném období roku 2011, kdy na pojistných plněních zachránili 261 milionů korun. Jen ve třetím čtvrtletí roku 2012 přitom přibylo odhalených případů za 125 milionů korun. Opět se potvrdilo, že podvodníkům svědčí anonymita velkých měst. Praha se tak může „pochlubit“ dvojnásobně větším objemem odhalených pojistných podvodů než v pořadí druhý Jihočeský kraj.

Stejně jako vloni patří i letos Praha a dále kraje Jihočeský, Plzeňský, Královéhradecký a Středočeský mezi pět nejvíce problematických regionů, pokud jde o pojistné podvody. A to i přesto, že v posledních dvou jmenovaných krajích došlo k meziročnímu poklesu odhalené podvodné činnosti. Nejméně se dle statistik České pojišťovny naopak podvádělo na Vysočině a v krajích Jihomoravském a Zlínském.

Zlínský kraj a Vysočina patří dlouhodobě k regionům, kde evidujeme nejmenší snahu o pojistné podvody. Svou roli zde jistě sehrává i to, že v těchto krajích není taková koncentrace organizovaných skupin jako například v Praze či středních Čechách. Navíc podle počtu obyvatel jde spíše o menší kraje naší republiky a s menším počtem okresních měst. Právě anonymita větších sídel přitom pojistným podvodům nahrává,“
říká Ludvík Bohman, vrchní ředitel Úseku vnitřních věcí České pojišťovny.

Nicméně i v těchto krajích k pojistným podvodům bohužel dochází. Na Vysočině jde hlavně o případy spojené s pojištěním motorových vozidel - fingované dopravní nehody, u kterých byly jak nehodový děj, tak i následné údajné poškození vozidel zcela smyšlené, a výjimkou nejsou ani fingované krádeže. Dokládá to i případ milovníka jedné nejmenované německé luxusní značky aut z Vysočiny.

Není sporťák jako sporťák
Jistý fanda rychlé jízdy tak moc toužil po vlastním sporťáku, že mu ani nevadilo, že v sousedním Rakousku zakoupil místo ojetiny nepojízdný vrak po totální škodě. Ještě než začal s opravami vozu, hbitě na něj uzavřel povinné ručení i havarijní pojištění. Týden poté oznámil, že auto bylo v perfektním stavu odcizeno. Když se na tento případ zaměřili specialisté České pojišťovny, zjistili, že mají co do činění s učebnicovým příkladem podvodu. Vůz byl zralý na kompletní výměnu karoserie už v zahraničí a jeho přerod v dokonalý automobil bez kazů nebyl absolutně technicky proveditelný. To potvrdil i přivolaný soudní znalec, který jednoznačně vyvrátil reálnost takto náročné opravy vozu v daném čase a za daných technických podmínek. Klient však především pojišťovnu uvedl v zásadní omyl, když při uzavírání pojištění zamlčel veškerá poškození vozidla z minulosti.

K odhalení podvodníka přispěly i mapy na Googlu
Jiný vynalézavý klient nahlásil České pojišťovně, že mu vichřice a krupobití poškodily stodolu tak silně, až došlo k jejímu částečnému zborcení. Pracovníkům odboru likvidace bylo hned od počátku podezřelé, že tentýž člověk hlásil podobnou škodu na svém majetku již v únoru roku 2010. Tehdy se rovněž jednalo o stodolu, nicméně poškozenou tzv. tíhou sněhu, za což již klient vyinkasoval pojistné plnění ve výši téměř šesti set tisíc korun. Do celé záležitosti se tedy vložili detektivové, kteří zjistili, že nemovitost nebyla po škodě z roku 2010 nijak opravena, což prokázal i letecký pohled, který je po zadání adresy objektu k dispozici na internetové aplikaci mapových podkladů Google Maps. Na leteckém snímku bylo totiž patrné shodné poškození hospodářské budovy, které již klient hlásil v únoru 2010. Následným šetřením detektivů na místě bylo zjištěno, že budova je ve špatném stavu již téměř dvacet let a že se ji vykutálený klient spolu s manželkou snaží bezvýsledně prodat. Bylo tedy nad slunce jasné, že pojištěný jednal účelově a ve snaze získat další pojistné plnění. Toho se však již samozřejmě nedočkal.
 

Přehled odhalených pojistných podvodů dle jednotlivých krajů České republiky:

ČÁSTKA (v milionech Kč)
KRAJ
1. 1. - 30. 9. 2011
1. 1. - 30. 9. 2012
Nárůst/pokles
Praha
72,1
90,4
18,3
Jihočeský
27,1
44,2
17,1
Plzeňský
19,2
38,3
19,1
Královéhradecký
36,5
29,2
-7,3
Středočeský
27,6
24,9
-2,7
Moravskoslezský
13,6
18,6
5,0
Karlovarský
9,6
16,4
6,8
Liberecký
12,5
16,0
3,5
Pardubický
10,0
12,6
2,6
Ústecký
5,2
8,0
2,8
Olomoucký
7,7
7,5
-0,2
Zlínský
3,4
5,9
2,5
Jihomoravský
9,1
5,2
-3,9
Vysočina
7,5
4,1
-3,4
Celkový součet
261,1
321,3
60,2

Zpět na tiskové zprávy