Světový den úrazů připomíná důležitost prevence

Češi se nejčastěji zraní při sportu a v domácnosti

 

Každým rokem je v České republice po úrazu ambulantně ošetřeno okolo 1,6 milionu osob, téměř dvě stě tisíc lidí musí být hospitalizováno a okolo šesti tisíc osob následkům úrazů bohužel podlehne. Podle údajů České pojišťovny se Češi nejčastěji zraní při sportu a v domácnosti. Úrazy však představují celosvětový problém a i přes neustálou snahu odborníků po celém světě jejich počet nijak výrazně neklesá. Organizace spojených národů proto v roce 1992 vyhlásila 17. říjen Světovým dnem úrazů. Hlavním smyslem tohoto dne je připomenout lidem, že úraz může potkat každého a jediným způsobem boje proti úrazovosti je včasná prevence.

Česká pojišťovna si důležitost úrazové prevence uvědomuje a prostřednictvím své nadace se do vzdělávání obyvatel aktivně zapojuje. V rámci projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže ve spolupráci s renomovanými odborníky a nakladatelstvím Fraus vytvořila interaktivní učebnici pro základní školy, kterou také Nadace ČP školám zdarma distribuuje. Během prvního roku existence učebnice se do projektu zapojilo na 230 základních škol, 75 tisíc žáků a 50 tisíc rodičů. Vzhledem k úspěšnosti celého projektu a velmi pozitivním ohlasům z řad pedagogů a rodičů se nyní připravuje také učebnice pro mateřské školy.

V České republice bylo v roce 2010 ambulantně ošetřeno více než 1 660 000 osob po úrazu, tedy prakticky každý šestý občan ČR. Mezi nejčastější úrazy se dle statistik České pojišťovny řadí sportovní, domácí, pracovní a školní úrazy. Jde hlavně o tržné a řezné rány vyžadující chirurgické ošetření, podvrtnuté klouby, natažené vazy a popáleniny. „U dětí a dospívajících nejčastěji evidujeme úrazy, které vzniknou při sportování, doma a ve škole. Tam si mnohdy děti způsobí zranění navzájem. Dospělí, kteří řeší pojistné události z úrazového pojištění, se pak nejčastěji zraní při rekreačním sportu a v domácnosti, při kutilství nebo práci na zahradě,“ říká Petr Svoboda, vrchní ředitel produktového managementu občanského pojištění ČP, a dodává: „Úrazy způsobené při dopravních nehodách v našich statistikách překvapivě nefigurují na prvních příčkách, jejich následky však bývají nejzávažnější.“

Zatímco na některé úrazy po pár týdnech zapomeneme, následky jiných mohou přetrvávat po zbytek života. „Za poslední rok jsme evidovali 26 tisíc případů lidí s trvalými následky úrazů. Velmi často se jedná o oběti dopravních nehod. Pacienty po těžkém úraze kromě náročné rehabilitace často čeká také proces opětovného zapojení do společenského a pracovního života,“ říká Petr Svoboda. V takovýchto případech je nesmírně důležitá pomoc odborníků, kteří člověka psychicky podpoří a pomohou mu s náročným procesem rekonvalescence.

Jednou z organizací, které se takto postiženým lidem věnují, je obecně prospěšná společnost Šance na vzdělání. Za podpory Nadace České pojišťovny je realizován speciální program Návrat do života určený především vážně zraněným lidem po dopravních nehodách. Součástí programu je individuální psychoterapie, kariérové poradenství a rekvalifikační kurzy, aby tito lidé v nové životní situaci uspěli, byli soběstační a co nejméně závislí na vnější pomoci. Ročně programem prochází stovky lidí. „Zatímco dopravní nehoda je dílem okamžiku, následné léčení a rehabilitace trvá při těžkých zraněních řadu měsíců, někdy i několik let. Mnozí klienti zůstávají navždy upoutáni na kolečkové křeslo nebo jsou jejich pracovní schopnosti zcela zásadně omezeny. Pokud je vážná dopravní nehoda navíc zastihla v mládí, mnohdy pro ně ztrácí další život zcela smysl. Pomáháme jim se nevzdat, začít bojovat s nepřízní osudu, hledat v životě nové možnosti a jít prostě dál,“ říká Vlasta Krejčová, výkonná ředitelka Šance na vzdělání, o.p.s.
 


Zpět na tiskové zprávy