Česká pojišťovna pomáhá lidem už 185 let

Největší česká pojišťovna dnes staví na silné tradici a realizuje změny,  jejichž cílem je špičková a moderní pojišťovna 21. století

Tradice České pojišťovny se odvíjí od 27. října 1827, kdy byly schváleny stanovy instituce nazvané Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav. Tato instituce, která zpočátku nabízela pouze pojištění proti požáru, později změnila svůj název na První českou vzájemnou pojišťovnu. Ta začala nabízet pojištění proti krupobití a na začátku 20. století byla její činnost rozšířena o pojištění životní, úrazová, zákonné odpovědnosti a proti vloupání. Dnešní Česká pojišťovna si i ve vysoce konkurenčním prostředí stále drží své výsadní postavení největší tuzemské pojišťovny s nejširší nabídkou produktů a služeb.

Stavíme na silné tradici, jsme si však velmi dobře vědomi toho, že jen to dnes nestačí. Potřeby a požadavky klientů se mění a pojistný trh se stále vyvíjí. Proto zásadně investujeme do změn a inovací. V posledních měsících jsme představili řadu revolučních produktů, které ovlivnily celý trh, zjednodušili jsme procesy spojené se sjednáním pojištění a likvidací pojistných událostí a změnili jsme způsob řízení celé distribuční sítě. Podařilo se nám snížit provozní náklady, stabilizovat kmen a náš podíl na novém obchodu začal opět růst. Poslední novinkou, kterou veřejnosti představujeme právě v těchto dnech, je zcela nový koncept naší pobočkové sítě,“ říká u příležitosti jubilea Pavel Řehák, generální ředitel České pojišťovny.

Hlavními zakladateli pojišťovny byli František Josef hrabě z Vrtby a Josef Matyáš hrabě z Thunu a Hohensteinu, kteří později také stanuli ve funkci generálních ředitelů. Mezi klienty První české vzájemné pojišťovny se brzy zařadily také významné české osobnosti jako například básník Adolf Heyduk, spisovatelka Eliška Krásnohorská nebo syn autora české hymny Františka Škroupa, houslista Alfréd Škroup.

Pojišťovnictví založené na solidaritě
Pojišťovnictví je založeno na principu vzájemné pomoci a solidarity pojištěných. Tento princip platil v roce 1827 a platí samozřejmě i dnes. „Naši předchůdci se snažili podporovat potřebné už v 19. století. Česká pojišťovna ještě pod dřívějším názvem První česká vzájemná pojišťovna přispívala například na lepší vybavení hasičských sborů a finančně podporovala sirotky po hasičích, kteří tragicky zahynuli při výkonu svého povolání,“ uvádí Pavel Řehák a dodává: „Naším dnešním mottem je ‚Pomáháme vám jít dál‘. Snažíme se kultivovat pojistný trh, podporovat zdravé podnikatelské prostředí a vrátit do společnosti ohleduplnost a smysl pro pomoc druhému. V době vrcholícího procesu strategických změn České pojišťovny je důraz na firemní kulturu zcela zásadní. Chceme, aby zaměstnanci každý den přemýšleli o tom, jak mohou pomoci svým klientům, svým kolegům nebo komunitě, ve které žijí.“

Požár Národního divadla
Poslání České pojišťovny, ke kterému se vždy hrdě hlásila, je pomáhat klientům v nejtěžších okamžicích jejich životů. První velkou likvidovanou škodou byl požár žehušického panství v roce 1828 a patrně nejznámější a největší historickou pojistnou událostí byl požár Národního divadla v roce 1881. Na jeho obnovu vyplatila Česká pojišťovna tehdy astronomických 297 869 zlatých, což pro ni znamenalo velkou finanční ztrátu, zároveň však získala v očích českého národa značnou prestiž. Požár byl vnímán jako „celonárodní katastrofa“ a vyvolal obrovské odhodlání pro novou sbírku. Mezi obyvatelstvem se za 47 dní vybral milion zlatých.

20. století ve znamení československé státnosti
Počátek 20. století znamenal rozvoj pojišťovnictví jako takového. Česká pojišťovna si zakládala na vlastenecké tradici a pomáhala při vzniku Československa. Hned v prosinci 1918, kdy stát neměl nutné finanční prostředky, darovala pozůstalým po čs. legionářích 50 tisíc korun a v roce 1923 přispěla na zlatý poklad ČSR částkou 10 000 zlatých. Již ve 20. letech nabízela První česká vzájemná pojišťovna téměř všechny druhy pojištění, kromě majetkového také životní pojištění, pojištění zákonné odpovědnosti a úrazu. Koncem 20. let přispěla První česká vzájemná pojišťovna také na dostavbu Chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

Od zestátnění k návratu tržní ekonomiky
V roce 1945 bylo pojišťovnictví zestátněno. Po roce 1948 vznikla z pěti pojišťoven jediná Československá pojišťovna, která dvakrát změnila svůj název. V roce 1953 byla přejmenována na Státní pojišťovnu a v roce 1969 na Českou státní pojišťovnu. Tato si monopolní postavení držela až do roku 1991, kdy byl zákonem o pojišťovnictví otevřen trh a umožněn vstup dalších pojistitelů. V současnosti působí na českém trhu celkem 34 pojišťoven se sídlem v ČR. Česká pojišťovna si však i v dnešním vysoce konkurenčním prostředí stále drží své výsadní postavení největší a nejstarší české pojišťovny.


Milníky v historii České pojišťovny
1827
– Vznikl Císařsko-královský, privilegovaný, český, společný náhradu škody ohněm svedené pojišťující ústav
1827 – Založení První české vzájemné pojišťovny
1865 – Pojištění krupobití
1881 – Požár Národního divadla – vyplacení pojistného plnění ve výši 297 869 zlatých
1909 – Založena dceřiná společnost Česká vzájemná životní pojišťovna v Praze, díky níž vznikl první všestranný   
            pojišťovací ústav na našem území
1910 – Nabídka je rozšířena o pojištění proti krádeži vloupáním, úrazové a zákonné odpovědnosti
1911 – Pojišťovna začíná nabízet pojištění odpovědnosti z provozu automobilů
1920 – Za podpory První české vzájemné pojišťovny vzniká specializovaná cestovní pojišťovna Evropská akciová     
            společnost pro pojišťování nákladů a cestovních zavazadel
1945 – Na základě Dekretu prezidenta republiky ze dne 24. 10. došlo k zestátnění všech českých i slovenských  
            pojišťoven
1948 – Vyhláška ministerstva financí z 25. 5. sloučila všechny stávající pojišťovny do jedné a vznikla tak 
            Československá pojišťovna, n. p., na sklonku 60. let pak vznikly dvě samostatné pojišťovny – Česká
            a Slovenská
1992 – Česká pojišťovna se stává akciovou společností a dochází k rozvoji podnikatelského pojištění
2000 – Dochází k demonopolizaci trhu povinného ručení
2010 – Česká pojišťovna jako lídr trhu přichází s revoluční novinkou v podobě přímé likvidace
2011 – ČP jako první pojišťovna v ČR představuje klientům výhody mobilní aplikace pro smartphony 
 


Zpět na tiskové zprávy