Ženy mají nejvyšší čas uzavřít levnější životní pojištění

V pátek 21. prosince 2012 dojde z nařízení EU ke sjednocení sazeb pro muže a ženy. Všechny pojišťovny musejí tento příkaz respektovat, přestože jde proti všem pojistným principům. V praxi to bude znamenat významné zdražení pro ženy a naopak mírné zlevnění životního pojištění pro muže. Ženy tak již mají posledních 30 dní na sjednání životního pojištění za stávajících, mnohem výhodnějších podmínek. 


Muži a ženy se dožívají jiného průměrného věku, trpí jinými nemocemi a zpravidla vykonávají různě riziková povolání. Nelze tedy mluvit o jakékoli diskriminaci, to je prostě pojistná matematika prokazatelně vycházející z dlouhodobých statistik. Z hlediska pojišťovny jde proto o velmi těžko pochopitelné nařízení, které však samozřejmě musíme respektovat,“ říká Petr Svoboda, vrchní ředitel úseku občanského pojištění ČP.

Ženy dosud profitují z nižších pojistných sazeb, v důsledku rozhodnutí EU se však musejí připravit na citelné navýšení ceny životního pojištění. „Týká se to především rizika smrti, stejně jako závažných a kritických onemocnění nebo pojištění pro případ pracovní neschopnosti. U nich dojde v průměru ke zdražení v rozmezí 30 až 80 %,“ vysvětluje Petr Svoboda a dodává: „Mužům se naopak u vybraných rizik sazby mírně sníží, a to o 10 až 15 %.“

Přesné datum, do kterého mohou ženy využít pro ně výhodnějších pojistných sazeb, se může dle konkrétní pojišťovny lišit. V případě České pojišťovny lze pojistnou smlouvu se současnými podmínkami sjednat skutečně i na tu pověstnou poslední chvíli, tedy až do 20. 12. 2012, 23.59 hodin.


Příklad dopadu nařízení EU na sazby životního pojištění pro ženy

 

Žena, 45 let

   

> Multirisk

   

> Pojistná doba do 65 let

   

> Pojistná částka na smrt 350 000 Kč

   

Aktuální sazba (do 20. 12. 2012)

  224 Kč

rozdíl +74 %

Nová sazba (od 21. 12. 2012)

389 Kč

 

 

Zákaz rozlišovat pohlaví jakožto faktor určující výši pojistného platí jen pro nově uzavírané pojistné smlouvy. Pokud klient uzavře pojištění ještě letos a v budoucnu (po 21. 12. 2012) na něm neprovede žádnou tzv. technickou změnu, pak parametry takové smlouvy zůstanou změnou legislativy nedotčeny. Pokud by však chtěl například příští rok zvýšit pojistnou částku, bude se pojistné počítat již dle nových sazeb.

Změny na pojistných smlouvách se v zásadě rozlišují dvojí – technické a netechnické. Netechnické změny zahrnují všechny změny, které nemění rozsah pojištění a jsou vesměs administrativní povahy – změny jména, adresy, obmyšlených osob, zřízení nebo zrušení vinkulace a další. Technické změny jsou změny ovlivňující rozsah pojištění. Patří mezi ně především zkrácení nebo prodloužení pojistné doby, zvýšení nebo snížení pojistných částek, přidání či odebrání pojištěné osoby apod.

 


Zpět na tiskové zprávy