Česká pojišťovna dále rozvíjí aktivní program prevence dětských úrazů

Každé páté dítě ročně prodělá alespoň jeden úraz, který vyžaduje lékařské ošetření. Čtyřicet tisíc dětí musí být ročně hospitalizováno, dva až tři tisíce z nich si odnáší trvalé následky a více než dvě stě dětí svému zranění bohužel podlehne. Tato alarmující čísla vedla Českou pojišťovnu ke vzniku projektu zaměřeného na prevenci nejen dětských úrazů, ale i dalších rizik spojených s dětstvím. 

Projekt s názvem Prevence rizikového chování dětí odstartoval uvedením interaktivní učebnice pro základní školy, která vznikla za podpory Nadace České pojišťovny v renomovaném Nakladatelství FRAUS. Kniha byla představena v září a postupně bude zdarma distribuována do všech základních škol po celé republice. Učební materiál dětem srozumitelnou formou vysvětluje problematiku úrazů a je rovněž doplněn o celou řadu cvičení. Výuka probíhá na interaktivních tabulích, jimiž je dnes vybavena drtivá většina základních škol.  

Novinkou v projektu Prevence rizikového chování dětí je odborně zpracovaná publikace pro rodiče. Ti ji mohou získat zdarma na základě vyplnění žádosti v pracovních listech, které jejich děti zpracovávají ve škole. Pracovní listy obsahují bodově hodnocené úkoly pro žáky i test znalostí rodičů, kteří si tak mohou „změřit“ své vědomosti především z oblasti prevence úrazů. 

Barevná publikace je přehledně rozdělena do několika částí a má za cíl rodiče informovat o možných rizicích a typech úrazů a poskytnout řadu užitečných rad. Úvodní strany brožury uvádějí statistické údaje o úrazovosti dětí a popisují příklady konkrétních úrazů s uvedením doby léčení a s vysvětlením, jakým způsobem podobné nehodě předejít. Další kapitola na skutečných příkladech ukazuje, že úraz přináší nejen bolest zraněnému a strach rodičům, ale mnohdy znamená i podstatný zásah do rodinného rozpočtu. 

"Těžký úraz změní během vteřiny život nejen postiženému dítěti, ale i celé jeho rodině,“ upozorňuje Martin Hudec z České pojišťovny, který projekt vede. "Rodina se pak velmi často dostává pod tlak událostí. Vhodně nastavené pojištění ji zbaví stresu z možného zhoršení finanční situace a díky tomu se může plně věnovat péči o nemocného,“ doplňuje Martin Hudec.

Proces sjednání úrazového pojištění je nyní zase o něco jednodušší. Vlastníci tzv. chytrých telefonů si toto pojištění mohou uzavřít pomocí aplikace Pojišťovna, která je volně ke stažení na Android Marketu či v App Store. Aplikace je multifunkčním pomocníkem, který nejenže umí sjednat pojištění, ale také poradí, kde najít nejbližší otevřenou lékařskou pohotovost, zobrazí její kontaktní informace a obsahuje ilustrovaného průvodce nejdůležitějšími kroky první pomoci pro nejčastější typy úrazů. 

Zásadní inovací v oblasti úrazového pojištění, která se dotýká nejen dětí, ale i dospělých, je tzv. dopředná likvidace umožňující vyplacení pojistného plnění již na začátku léčení, v ideálním případě tři dny po nahlášení úrazu. "Požadujeme pouze nezbytně nutné lékařské zprávy z prvního ošetření úrazu, z nichž bude zřejmá úrazová diagnóza a odpovídající způsob léčby. Klienti už nemusí chodit znovu k lékaři a předkládat k vyplnění formulář. Tím jim šetříme čas i peníze a hlavně plnění dostanou již v začátku svého léčení, tedy v době, kdy peníze nejvíce potřebují,“ uvádí Petr Petřík, ředitel odboru likvidace úrazového pojištění České pojišťovny. 


Zpět na tiskové zprávy