Nadace České pojišťovny pomůže padesáti dětem 

Zaměstnanci České pojišťovny a jejích dceřiných společností přispěli v rámci interního průzkumu k vybrání částky rovných 180 tisíc korun a prostřednictvím Nadace České pojišťovny tak podpořili projekt organizace Šafrán dětem, věnovaný zvyšování kvality života dětí a jejich identity. Průzkumu se zúčastnilo přes 3 600 pracovníků a každý jednotlivý hlas znamenal charitativní příspěvek ve výši 50 korun. Dětem pomáhá Nadace České pojišťovny skrze řady nejrůznějších projektů již několik let.

Pomoc druhému představuje základní pilíř a podstatu pojišťovnictví. V tomto duchu a ve shodě s novým sloganem ČP "Pomáháme vám jít dál“ také proběhla podpora neziskové organizace Šafrán dětem. Finanční dar ve výši 180 000 Kč putuje na podporu originálního projektu „Bezpečná stopa na cestě domů“, jenž pomáhá připravit děti mladší pěti let žijící v kojeneckých a dětských domovech na hladký přechod do jiného sociálního prostředí. 

"Finanční dar České pojišťovny umožní prožít tento jedinečný program rovné padesátce dětí, jimž se tak výrazně usnadní mnohé nelehké chvíle. Setkání s pomocí je pro nás vždy  výjimečný okamžik, kterého si upřímně vážíme. Víme, že není samozřejmostí,“ říká Šárka Francírková, předsedkyně sdružení Šafrán dětem. 

Program "Bezpečná stopa na cestě domů“ se skládá se ze tří částí. První část představuje doprovázení konkrétních dětí v ústavních zařízeních (kojenecké nebo dětské domovy) odborníky sdružení Šafrán dětem. V rámci druhé části se každému dítěti vytváří jeho "Kufřík bezpečí" obsahující loutku, knížku, polštářek, léčivou pohádku, CD s písničkami i hlasem děťátka - zkrátka veškeré důležité předměty, které mělo dítě rádo a na další cestě mu bude připomínat dobré chvíle prožité v minulosti. Třetí část je zaměřená na širší sociální vztahy dítěte, kdy se pracuje s náhradními rodiči či personálem a předávají se jim informace, které pomohou navázat lépe kontakt v nových vztazích s dětmi. 

"Nadace České pojišťovny oceňuje osobní přístup, který Šafrán dětem poskytuje při hledání konečného domova. Pomoc tomuto sdružení jednoznačně zapadá do naší dlouhodobé koncepce podpory sociálně a zdravotně znevýhodněných dětí. Věřím, že společnými silami přispějeme ke klidnějšímu životu desítek dětí, které nemají v tuto chvíli zrovna šťastné dětství,“ uvedl u příležitosti předání daru Richard Kapsa, předseda správní rady Nadace České pojišťovny.

Česká pojišťovna a její Nadace ČP se věnuje podpoře dětských projektů dlouhodobě a systematicky.  Dokazuje to partnerství hned několika projektů, v jejichž rámci ČP pomáhá zejména dětem a mladistvým nacházet cesty a způsoby pro zajištění jejich lepší budoucnosti. Společně s Nadací Leontinka v projektu Psí oči přispívá zrakově postiženým na výcvik asistenčních psů. Se sdružením Linka bezpečí podporuje děti a mladé lidi sbírkou nazvanou Pomněnkový den, kdy má každý možnost zakoupit odznáček pomněnky také v prodejní síti České pojišťovny. Zaměstnanci ČP se rovněž dvakrát ročně zapojují do dobrovolnických aktivit spojených s Klokánkem - zařízeními pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc.

Předání finančního daru


Zpět na tiskové zprávy