Zaměstnanci České pojišťovny pomáhali po celé republice

Česká pojišťovna se i letos aktivně zapojila do Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví (Give&Gain Day), kterého se pravidelně účastní tisíce dobrovolníků po celém světě. Zaměstnanci České pojišťovny pomáhali v nejrůznějších neziskových organizacích pro sociálně i zdravotně znevýhodněné spoluobčany. Dobrovolnictví je klíčovou součástí firemní kultury České pojišťovny a je základem její strategie sociální odpovědnosti.
 
Česká pojišťovna se společně s téměř třemi desítkami firem zúčastnila Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví. Celkem 723 dobrovolníků pomohlo v 52 veřejně prospěšných organizacích napříč celou republikou. Na celém světě potom pomáhalo přes 12 000 dobrovolníků z 18 zemí.
 
„Mottem České pojišťovny je Pomáháme vám jít dál, bylo pro nás tedy přirozené zapojit se do projektu Give&Gain Day a podpořit tak myšlenku firemního dobrovolnictví,“ říká Dita Hejduková, členka správní rady Nadace České pojišťovny. „Zaměstnanci České pojišťovny však věnují svůj čas neziskovým organizacím nejen v rámci Mezinárodního dne firemního dobrovolnictví, ale významně pomáhají během celého roku,“ dodává Dita Hejduková.
 
V pátek 17. května se dobrovolníci z České pojišťovny rozjeli do organizací po celé České republice. Pomohli tak například v Církevní mateřské škole Studánka, v obecně prospěšné společnosti Kaňka, v brněnské pobočce Naděje nebo v olomoucké ZOO. 
 
Česká pojišťovna dlouhodobě vyjadřuje odpovědný přístup ke společnosti. Strategie sociální odpovědnosti firmy stojí na těchto klíčových pilířích: na prevenci úrazů dětí a mládeže a bezpečnosti na silnicích. V jednotlivých regionech navíc Česká pojišťovna pomáhá potřebným formou grantového programu. Základním prvkem strategie sociální odpovědnosti ČP je i firemní dobrovolnictví. 
 
„Pomáháme dětem pochopit, jaká rizika na ně číhají při běžných sportovních aktivitách, doma či ve škole, 
a radíme, jak jim čelit. Interaktivní výukový program s názvem ´Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství´ využívají stovky základních škol po celé České republice a velmi důležité informace poskytuje i samotným rodičům,“ říká Dita Hejduková. Tento program se navíc umístil v národním kole celoevropské soutěže European CSR Award mezi TOP 20 nejlepšími projekty. 
 

Zpět na tiskové zprávy