Česká pojišťovna úspěšně certifikuje obchodní sítě pro prodej penzijních produktů

Dle podmínek nastavených Českou národní bankou mají všechny osoby, které chtějí prodávat penzijní produkty druhého i třetího pilíře, povinnost projít do 31. 5. 2013 zkouškou odborné způsobilosti. Česká pojišťovna v těchto dnech úspěšně dokončila akreditace svých obchodníků, podpůrných týmů obchodu i obchodního managementu, a bude tak moci i nadále klientům nabízet spoření na důchod u Penzijní společnosti ČP.

Abychom mohli efektivně certifikovat obchodníky České pojišťovny, rozhodli jsme se podat na ČNB žádost  o akreditaci, kterou jsme jako jedni z prvních také získali. Dnes jsme proto schopni nabídnout nejen našim obchodníkům, ale také externím partnerům z řad makléřů a MLM sítí možnost složení požadované zkoušky,“ říká Tomáš Pasternak, předseda zkušební komise akreditované osoby.
 
Každý z obchodníků musí složit zkoušky ze sedmi oblastí, mezi které patří právo, znalost II. a III. pilíře, teorie finančních trhů, investice, investiční strategie a případové studie pro zodpovězení praktických otázek. 
 
Zodpovědnost a výbornou přípravu obchodníků České pojišťovny dokazuje fakt, že i přes složitost zkoušky byla úspěšnost 85% a po prvním červnu tak mohou penzijní produkty prodávat tři tisíce obchodníků ČP. Včetně externích partnerů jsme k dnešnímu dni akreditovali dokonce přes čtyři tisíce obchodníků,“ uvádí Miroslav Žbel, projektový manažer ČP pro penzijní reformu.
 

Zpět na tiskové zprávy