Podle prvních odhadů očekává Česká pojišťovna z aktuální velké vody 20 000 škod v objemu stovek milionů korun 

Podle prvních informací mobilních techniků očekává Česká pojišťovna, že její klienti nahlásí cca 20 000 škod v objemu stovek milionů korun. Tento odhad se však bude velmi pravděpodobně měnit, a to na základě aktuálních informací a vývoje situace na jednotlivých vodních tocích. V terénu jsou týmy mobilních techniků, které jsou dle potřeby posilovány také pracovníky z ostatních částí republiky, jež nebyly velkou vodou zasaženy. Česká pojišťovna rovněž posílila počet operátorů na klientské lince 241 114 114, kde se dnes očekává až 3 500 příchozích hovorů. 

Nejpostiženějším regionem jsou v tento okamžik jihozápadní Čechy, tisíce hlášených škod očekává ČP také ze severních a středních Čech a rovněž z území hlavního města Prahy. V oblasti východních Čech zatím odhadujeme stovky případů, především pak z Trutnovska. 
 
Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení poškozených a zničených věcí jsou poškozeným k dispozici na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adrese www.ceskapojistovna.cz/kalamity či na facebookovém profilu České pojišťovny
 
Klientské centrum ČP již přijalo prvních několik stovek hlášení, největší nápor telefonátů se však očekává dnes a v průběhu dalších dní tohoto týdne. Klienti zatím hlásí jak škody z majetkového pojištění, tak i z pojištění motorových vozidel.
 
Rady, co dělat po živelní události: 
Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 241 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony. 
Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu. 
Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné. 
Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.
 

Zpět na tiskové zprávy