Česká pojišťovna doporučuje: Žádejte o zálohu na pojistné plnění, s úklidem neotálejte, vše však pečlivě zdokumentujte

 
Odstraňování následků škod mohou lidé poškození velkou vodou realizovat ještě před návštěvou mobilního technika pojišťovny. Tímto postupem mnohdy přímo zabrání vzniku dalších škod, proto je tedy zahájení úklidu co nejdříve více než účelné. Důležité je však veškeré postupy podrobně zdokumentovat – ideálně fotoaparátem či kamerou v mobilním telefonu. Česká pojišťovna již rovněž klientům u majetkového pojištění vyplácí zálohy z pojistného plnění, aby měli k dispozici finanční prostředky ve chvílích, kdy je akutně potřebují.

Rozhodnou-li se klienti České pojišťovny, jejichž majetek poškodila velká voda, přistoupit k úklidu, nemusejí čekat na příchod mobilního technika. Do úklidu
se mohou pustit okamžitě, jakmile to situace dovolí. V takovém případě je potřeba dodržovat zejména tato pravidla:

- kontaminované potraviny, chemikálie nebo uhynulá zvířata je nutné z hygienických a bezpečnostních důvodů co nejrychleji předat k vhodné likvidaci
- poškozené věci, které nepodléhají zkáze odložit stranou na místo, kde nebudou úklid komplikovat a kde je bude moci pracovník pojišťovny prohlédnout
- veškeré úkony související s manipulací majetku je při úklidu účelné dokumentovat – ať už fotograficky, nebo pomocí videokamery. Dnes již tyto funkce umožňují běžné mobilní telefony a pro pojišťovnu se jedná o relevantní doklad.

Klienti, kteří mají pojištění nemovitosti nebo domácnosti, mohou při prohlídce mobilním technikem požádat o vyplacení zálohy na pojistné plnění. Pracovník pojišťovny jim vždy sdělí konkrétní podrobnosti.
Do České pojišťovny je možné samozřejmě oznamovat škody telefonicky také v průběhu víkendu, k dispozici je rovněž sekce pro on-line hlášení.

Zaplavená vozidla
Česká pojišťovna při záplavách v roce 2002 řešila přes 400 pojistných událostí zničených motorových vozidel. V souvislosti s letošní velkou vodou odhadujeme,
že se počet takto poškozených vozidel bude pohybovat na podobné úrovni, evidovány jsou již první desítky zaplavených automobilů.
Řešení škod na vozidlech spadá primárně do oblasti havarijního pojištění, kde jsou kryta také rizika živelních událostí. Více než 80 % motoristů, kteří mají u ČP havarijně pojištěn svůj automobil, má přitom uzavřenu tzv. „allriskovou“ variantu, takže v případě povodní je jejich škoda kryta. Škody na zaplavených vozidlech lze
u České pojišťovny rovněž hradit od loňského roku z povinného ručení ve variantě Premium.
V obou případech je vhodné, aby klient kontaktoval pojišťovnu a dohodl prohlídku zaplaveného vozidla. Pokud to není nutné, doporučujeme vozidlo nestartovat. 
V momentech, kdy voda automobil zatopila k úrovni vnějších klik dveří, se v 95 % případů může jednat o totální škodu. Konkrétní situaci vždy posuzuje pracovník pojišťovny ve spolupráci se smluvním servisem.

Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení poškozených a zničených věcí jsou poškozeným k dispozici
na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adrese www.ceskapojistovna.cz/kalamity či na facebookovém profilu České pojišťovny

Rady, co dělat po živelní události:
• Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 241 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
• Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
• Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
• Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
• Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
• Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
• Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
• Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
• Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.
 

 


Zpět na tiskové zprávy