Škodu z velké vody mohou klienti na některých pobočkách České pojišťovny hlásit mimořádně
po celý víkend

S ohledem na aktuální situaci vychází Česká pojišťovna klientům vstříc a mimořádně otevře v Praze a Brandýse nad Labem vybrané pobočky
i během víkendu. Pobočky budou otevřeny v sobotu 15. června i v neděli 16. června v době od 9.00 do 16.00 hodin. Klienti mohou mimořádné otevírací doby využít k nahlášení pojistné události a samozřejmě i k další běžné agendě. Pracovníci poboček rovněž klientům poradí, jak postupovat v případě, že jejich majetek poničila velká voda.

Pobočky s víkendovým provozem naleznou klienti ČP na těchto adresách:

Spálená  14, Praha 1
Revoluční 2, Praha 1
OC Chodov, Roztylská 2321, Praha 4
Na Pankráci 121, Praha 4
Kaplanova 8, Praha 4
Štefánikova 10, Praha 5
nám. Osvoboditelů 1373, Praha 5 - Radotín
Střelničná 35, Praha 8
Sokolovská 125, Praha 8
Kubánské nám. 25, Praha 10
Brandýs nad Labem, Lipová 1785

V rámci speciálního kalamitního režimu má Česká pojišťovna v terénu posílené týmy mobilních techniků a posílila rovněž počet operátorů na klientské lince
241 114 114. Prohlídky škod probíhají na místech, kde je to vzhledem k aktuální situaci možné, tedy tam, kde již voda opadla.

Podrobné pokyny pro klienty, odpovědi na nejčastější dotazy, stejně jako formuláře pro hlášení  poškozených a zničených věcí jsou klientům postiženým přírodním živlem k dispozici na speciálních internetových kalamitních stránkách ČP na adrese www.ceskapojistovna.cz/kalamity či na facebookovém profilu České pojišťovny.

Rady, co dělat po živelní události:
• Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 241 114 114. Škodu lze nahlásit rovněž na pobočkách a obchodních místech ČP, prostřednictvím webových stránek
či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
• Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
• Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
• Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
• Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
• Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
• Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
• Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
• Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

 

 


Zpět na tiskové zprávy