Odhadované škody na majetku klientů České pojišťovny již překročily miliardu korun

Odhadované škody na majetku klientů České pojišťovny způsobené červnovou velkou vodou již překročily jednu miliardu korun. Téměř třetinu nahlášených povodňových škod již mobilní technici pojišťovny prohlédli. Počet prohlídek se v jednotlivých regionech liší v závislosti na konkrétních podmínkách - i s ohledem na to, zda již voda opadla a lidé se mohli navrátit do svých domovů. Například v Praze je již prohlédnuto čtyřicet procent, ve východních Čechách potom více než šedesát procent nahlášených škod.

Nejpostiženějším regionem jsou střední Čechy (7 199 škod za cca 450 milionů korun), nejvíce nahlášených škod je z okresů Praha-západ, Mělník a Benešov.
V počtu škod jsou druhé v pořadí jižní Čechy (2 047 škod za cca 82 milionů korun). Z tohoto regionu nejvíce škod hlásí klienti z Českých Budějovic, Tábora
a Písku. Třetí nejpostiženější region představují severní Čechy (1 881 škod v objemu cca 323 milionů korun) - nejvíce škod napáchala velká voda v Litoměřicích, Ústí nad Labem a v Děčíně.

Vedle škod z velké vody již klienti nahlašují i škody z víkendového krupobití. To zasáhlo zejména střední a severní Čechy, odkud máme zatím nahlášeno více než 400 případů za cca 30 milionů korun. Převažují škody na nemovitostech a motorových vozidlech. 

V rámci speciálního kalamitního režimu má Česká pojišťovna v terénu posílené týmy mobilních techniků a posílila rovněž počet operátorů na klientské lince
241 114 114. Prohlídky zničeného majetku probíhají na místech, kde je to vzhledem k aktuální situaci možné, tedy tam, kde voda opadla.

Následky škod mohou lidé začít odklízet ještě před návštěvou mobilního technika pojišťovny. Důležité je však veškeré postupy podrobně zdokumentovat – ideálně fotoaparátem či kamerou v mobilním telefonu. Menší škody lze likvidovat přímo po telefonu bez nutnosti prohlídky mobilním technikem. Česká pojišťovna již rovněž klientům vyplácí zálohy z pojistného plnění, aby měli k dispozici finanční prostředky ve chvílích, kdy je akutně potřebují.


Rady, co dělat po živelní události:
• Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 241 114 114. K nahlášení škody lze rovněž využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace Pojišťovna pro chytré telefony.
• Mobilní technik vás bude kontaktovat a dohodne s vámi termín prohlídky.
• Prohlídky poškozeného majetku klientů jsou možné ihned po opadnutí vody, kdy bude zřejmé, jaká škoda vznikla.
• Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.
• Zdokumentujte (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilním technikem.
• Začněte s odstraňováním škod, jakmile to bude možné.
• Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady vaší škody.
• Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.
 


Zpět na tiskové zprávy