Česká pojišťovna již uzavřela více než 10 000 škod
z letošních povodní

Na zálohách a pojistném plnění vyplatila Česká pojišťovna klientům již stovky milionů korun

Přibližně před měsícem začala Českou republiku ohrožovat velká voda, která ničila majetek občanů i podnikatelů. Od té doby zaregistrovala Česká pojišťovna již 20 815 škod v celkovém objemu 1,6 miliardy korun. Díky enormnímu nasazení a vysoké profesionalitě týmů likvidace pojistných událostí je k dnešnímu dni naprostá většina nahlášených případů prohlédnuta.Česká pojišťovna již také téměř 60 % škod z občanského pojištění majetku uzavřela a klientům vyplatila pojistné plnění v řádu stovek milionů Kč. Konečný účet však není zdaleka uzavřen a klienti nyní hlásí každý den přibližně 150 škod souvisejících s velkou vodou.

Nejpostiženějším regionem jsou dle statistik ČP střední Čechy (9 910 škod za cca 583 milionů korun) - nejvíce nahlášených škod je zatím z okresů Praha-západ (2 200 nahlášených případů), Mělník (1 413 případů) a Benešov (1 060). V počtu škod jsou druhým nejvíce zasaženým regionem jižní Čechy (2 805 škod za cca 113 milionů korun). Z tohoto regionu hlásí klienti nejvíce škod z okresů Tábor (738), České Budějovice (727) a Písek (449). Třetí nejpostiženější region představují severní Čechy (2 764 škod za cca 437 milionů korun) - nejvíce škod napáchala velká voda v okresech Litoměřice (1 036), Děčín (451) a Ústí nad Labem (448).

Drtivá většina všech dosud evidovaných případů (tj. 95 %) se vztahuje k majetkovému pojištění občanů. Významný finanční dopad mají také stovky škod hlášených z oblasti průmyslového a zemědělského pojištění (zatím za více než 712 milionů korun). Zemědělci byli nejvíce poškozeni ve středních Čechách (škody za více než 44 miliony korun), průmysl a podnikatelé potom v severních Čechách (škody ve výši 212 milionů korun) a v Praze (odhad škod ve výši 182 milionů korun).

 


Zpět na tiskové zprávy