Česká pojišťovna před deseti lety spustila koncept komunikačních center

V roce 2003, tedy přesně před deseti lety, začali operátoři zákaznické linky České pojišťovny s číslem 241 114 114 poskytovat klientům profesionální služby. Dnes díky silnému zázemí pokrývají komunikační centra téměř kompletní paletu pojistných produktů ČP. Důležitost a potřebnost tohoto komunikačního kanálu odhalují rovněž kalamity katastrofických rozměrů, jako byly například červnové povodně. Hlášení škodní události a komunikace s pojišťovnou prostřednictvím klientské linky je totiž v době živelních kalamit tou nejrychlejší a nejefektivnější cestou. 
 
Komunikační centra ČP vznikly v roce 2003 nejprve v Praze, Brně a později i v Pardubicích. Od samého počátku bylo zřejmé, že kapacity i rozsah dovedností a poskytovaných služeb se budou v čase dále rozrůstat. Koncepce komunikačních center přitom byla součástí zásadního projektu transformace a centralizace služeb a servisu ČP. „Zavedení tohoto konceptu bylo na domácím trhu poměrně revoluční. Mezi pojišťovnami šlo o první realizaci svého druhu s plně vybavenými středisky odpovídajícími evropskému standardu,“ vysvětluje počátky Antonín Pekárek, vrchní ředitel komunikačního centra ČP. 
V rámci zahajovacího režimu měli klienti k dispozici nejdříve možnost nahlášení pojistných událostí z oblasti neživotního pojištění, fungovaly již ale i týmy pro reklamace a pro řešení pojistných událostí v zahraničí. Postupně přibyly asistence pro vozidla a kompletní služby spojené s elektronizovanými pojistnými smlouvami. Již během prvního roku existence komunikačních center se 70 procent nahlášených škodních událostí uskutečnilo výhradně po telefonu.
 
Sjednání pojištění po telefonu
V roce 2005 se služby dále rozšířily do oblasti obchodní sféry. Česká pojišťovna tak reagovala na požadavky klientů, kteří chtěli uzavírat pojištění komfortně z pohodlí svého domova. Nabídli jsme jim proto v první fázi možnost sjednat si po telefonu cestovní, majetkové a odpovědnostní pojištění,“ upřesňuje Antonín Pekárek. Portfolio produktů možných sjednat i po telefonu se následně dále rozrostlo o pojištění motorových vozidel a také o životní a úrazové pojištění. Dnes pokrývají komunikační centra ČP téměř kompletní paletu pojistných produktů nabízených v rámci občanského pojištění.
 
Růst a specializace
Zatímco v roce 2003 startovala komunikační centra ČP s 13 týmy a 180 operátory, dnes se o spokojenost klientů denně stará 26 týmů čítajících 420 zaměstnanců. Tito pracovníci v rámci své agendy ročně přijmou přibližně dva miliony hovorů, další dva miliony hovorů aktivně uskuteční směrem ke klientům. Specialisté navíc zpracují na dva miliony dokumentů v elektronické podobě. Samozřejmostí je přímá vazba komunikačních center na webové stránky České pojišťovny či na mobilní aplikaci Pojišťovna. Klienti tak mohou hlásit pojistné události i on-line, a to včetně přikládání dokumentů či fotografií, což proces likvidace pojistných událostí významně urychluje. 

Zpět na tiskové zprávy