Česká pojišťovna inovovala pojištění bytových domů

K dispozici jsou zcela nová asistenční služba a promyšlený čtyřzónový systém ochrany

Bytová družstva, společenství vlastníků jednotek či developeři se bez kvalitního pojištění bytového domu neobejdou. Toto pojištění chrání majitele bytových domů (a členy statutárních orgánů družstev či společenství vlastníků jednotek) před celou škálou rizik, které z vlastnictví či užívání bytového domu vyplývají. Každodenní praxe ukazuje, že nejde o rizika nijak výjimečná. Ročně tak Česká pojišťovna pomáhá řešit kolem dvou tisíc pojistných událostí týkajících se právě bytových domů.

Česká pojišťovna (ČP) inovovala pojištění bytových domů, které na českém trhu začala jako první nabízet v ucelené podobě již v roce 2008. Kromě dílčích změn charakterizovaných např. automatickým pojištěním příslušenství domu na jeho pozemku či proplacením účtů za vodné a stočné v případě vodovodní havárie mohou nyní pojištěné subjekty i obyvatelé domu využít užitečné asistenční služby.

ROZDÍLNÉ DOMY, RŮZNÁ RIZIKA

Pojištění s názvem „Společný domov“ přináší komplexní řešení situací, které mohou v případě bytových domů nastat. „Je zcela mylné se domnívat, že pojištění bytových domů si vystačí se složkou, která chrání pouze samotnou stavbu. Zvlášť hledisko pojištění odpovědnosti nabývá s novelou občanského zákoníku
na významu,“
vysvětluje Petr Čechura, produktový manažer České pojišťovny. Pojištění bytových domů proto ČP poskytuje v systému tzv. čtyř zón, které pojištění pro klienty zjednodušují a zároveň jim přinášejí adekvátní rozsah ochrany.

•    1. zóna ošetřuje základní živelní rizika (např. požár, úder blesku, vichřice, povodeň, pád stromů, tíha sněhu, zamrzání vody apod.).
•    2. zóna řeší rizika spojená s užíváním domu (např. ochrana skel, náraz vozidla, odcizení, vandalizmus, poničení fasády, škody z přepětí či indukce, pojištění ušlého nájemného, poruchy výtahů atd.).
•    3. zóna se týká pojištění odpovědnosti vlastníků a členů orgánů (např. škody na zdraví a majetku třetích osob, vzájemné škody mezi vlastníky bytů, regresní náhrady pojišťoven atd.).
•    4. zóna představuje užitečnou asistenci pro bytové domy (technická asistence řemeslníků, právní asistence).

„Česká pojišťovna poskytuje majitelům nebo spolumajitelům bytových domů komplexní služby, kdy lze pojistnou ochranu nastavit podle jejich specifických potřeb. Zatímco domy s nízkým počtem pater pojištění pro případ poruchy výtahu nevyužijí, pro jiné představuje vysoce cennou službu. Užitečnou pomocí pro všechny
je pak odpovědnostní pojištění v souvislosti s vlastnictvím komunikace, pozemku nebo třeba dětského hřiště,“
dodává Petr Čechura.

ASISTENČNÍ SLUŽBY - POMOC A VÝHODY I PRO OBYVATELE DOMŮ
Asistenční služby se stávají automatickou součástí pojištění „Společný domov“. Služby jsou dostupné:
-    Pro případ nouze v podobě zajištění okamžité pomoci odborníka. Asistenční služba přijímá hlášení
v případech, kdy je vyžadována pomoc řemeslníka při havárii nebo zablokování dveří ve společných prostorách bytového domu (např. instalatér, topenář, plynař, elektrikář, sklenář, pokrývač, zámečník).
Z pojištění se hradí doprava řemeslníka, materiál na opravu a až dvě hodiny jeho práce.
-    Pro zajištění odborníka na běžné opravy a údržbu bytového domu. Pro potřeby majitelů domu nebo členů výboru sdružení vlastníků jednotek asistenční služba vyhledá a předá kontakty na dodavatele potřebných služeb.
-    Pro „právní pomoc“, kdy mají představitelé bytového domu díky asistenci přístup k obecným právním informacím, včetně právního poradenství týkajícího
se problematiky bydlení, správy SVJ apod.

Asistenční služba pro bytové domy je dostupná nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na telefonním čísle 241 114 114.

Škody na bytových domech nejsou v České republice rozhodně minoritní záležitostí. Z dlouhodobých statistik ČP vyplynulo, že mezi nejčastější události patří vodovodní škody, dále škody způsobené tíhou sněhu či námrazy a pomyslnou TOP 5 uzavírají škody způsobené krádeží vloupáním, vichřicí a záplavou.

PŘÍPAD Z PRAXE
Česká pojišťovna řešila pojistnou událost, při níž na 35letou ženu spadl ze střechy bytového domu zmrzlý sníh. Následkem toho utrpěla zranění hlavy s těžkým otřesem mozku, podvrtnutí krční páteře a zlomeninu klíční kosti. Sníh poškodil i zaparkované vozidlo. Jen za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu
na výdělku, nemocenskou a regresní náhrady zdravotní pojišťovny vyplatila z pojištění bytového domu Česká pojišťovna téměř 400 tisíc korun. Škoda
na vozidle ve výši 45 tisíc korun pak v tomto případě představovala zdaleka nejnižší položku.  


Zpět na tiskové zprávy