I přes mírnou zimu eviduje Česká pojišťovna
za poslední čtyři měsíce více než 12 000 případů rozbitých čelních skel

Během roku se s poškozeným čelním sklem obrací na Českou pojišťovnu průměrně 200 majitelů osobních aut, nákladních vozidel i autobusů denně. Letošní mírná zima byla v tomto směru k motoristům milosrdná, jelikož silničáři výrazně šetřili posypovými materiály, kterými jinak v zimním období hojně ošetřují české silnice. I přesto ale likvidátoři České pojišťovny řešili v období od listopadu 2013 do poloviny března 2014 celkem 12 294 těchto pojistných událostí. Připojištění čelního skla nabývá na významu v těchto dnech, a to vzhledem k faktu, že „hlavní sezónu“ z pohledu škod
na čelních sklech představují právě nadcházející jarní měsíce.

Průměrná škoda na rozbitém čelním skle u osobního automobilu se pohybuje okolo 8 500 Kč. Rekord letošní zimy je však mnohem vyšší a drží jej autobus značky Beulas, jehož majiteli vyplatila Česká pojišťovna za výměnu poničeného čelního skla více než 134 tisíc korun.

Připojištění čelního skla si lze u České pojišťovny uzavřít k povinnému ručení i havarijnímu pojištění. Standardně je sjednáváno bez spoluúčasti, přičemž počet škod v průběhu roku není omezen. Jedná se o volitelnou, nicméně neocenitelnou pojistnou ochranu. Vztahuje se na případy působení vnějších sil na pojištěnou část automobilu, tedy nejen na předměty odlétající od kol jiných automobilů (kámen, led apod.), ale například i na srážku s ptákem.

„Nutno podotknout, že toto připojištění lze sjednat nejen pro čelní sklo, ale motorista může mít pojištěna i všechna skla vozidla,“ připomíná Tomáš Kabele z útvaru pojištění motorových vozidel České pojišťovny.

Čelní skla lze rychle a jednoduše opravit tzv. scelováním
Ne každé poškození čelního skla musí nutně znamenat jeho výměnu. „Vždy záleží na tom, o jaké konkrétní poškození se jedná. Motoristé mají možnost zvolit kromě výměny skla také jeho opravu scelením,“ vysvětluje Petr Klas, ředitel Útvaru mobilních techniků České pojišťovny a dodává: „Aby bylo možné poškození scelit, musí být prasklina mimo zorné pole řidiče, nesmí zasahovat do okrajů skla a její velikost by neměla překročit 8 až 10 centimetrů. Záruka na opravu provedenou odborným mobilním technikem je plně v kompetenci České pojišťovny.“

Výhodu scelení představuje zejména vyhnutí se jakémukoli vyřezávání skla z karoserie automobilu a porušení těsnění z výroby či peripetiím s výměnou dálniční známky. Mobilní technici České pojišťovny přitom dokáží sklo scelit v termínu a na místě, které si motorista sám zvolí. Proces zabere obvykle 60 minut. „Klienti
u této opravy oceňují také fakt, že nemusejí ztrácet čas s objednáváním do servisu a přistavením či vyzvednutím auta,“
popisuje postřehy z praxe Petr Klas.

Praskliny na čelním skle přitom žijí vlastním životem a mají rovněž zajímavé názvy odvíjející se od jejich vzhledu. Více informací přináší tato infografika.

Možné postupy u rozbitého čelního skla
a)    Tuto situaci lze řešit z titulu připojištění skel v rámci povinného ručení či havarijního pojištění.
b)    Škodu může motorista rovněž řešit z havarijního pojištění (má-li ho sjednané a rozhodne-li se ho uplatnit), zde však musí zvážit, zda se mu oprava tímto způsobem vyplatí vzhledem ke zvolené spoluúčasti a ztrátě bonusu.
c)    Oprava rozbitého skla může být hrazena z povinného ručení vozidla, od kterého např. kamínek prokazatelně odlétl. Toto se ovšem v mnoha případech velmi obtížně prokazuje, a proto je vždy lepší mít sjednáno připojištění čelního skla či všech skel.


Zpět na tiskové zprávy