Rekordní ČP Index: hned v sedmi okresních městech se vloni jezdilo bez nehod s vážným či smrtelným zraněním

Nejbezpečnějším krajským městem jsou dle ČP Indexu poprvé v historii Pardubice

Výbornou zprávu přináší ČP Index bezpečnosti za loňský rok. Hned sedm okresních měst (Benešov, Kutná Hora, Rakovník, Tábor, Rokycany, Svitavy a Bruntál) se totiž může pochlubit nulovým záznamem v oblasti nehod s vážným či smrtelným zraněním. Oproti první polovině roku 2013, kdy se bez tragických nehod jezdilo dokonce ve 20 okresních městech, došlo sice ve druhém pololetí ke zhoršení, i tak se ale jedná o nejlepší celoroční výsledek v desetileté historii měření indexu.  Na opačném konci pomyslného žebříčku okresních měst se vloni umístilo Uherské Hradiště. Z krajských měst dopadly poprvé nejlépe Pardubice, které již byly v letech 2008 a 2011 na stříbrné pozici. Poslední se naopak umístila Plzeň, která se vloni
z předposledního místa v roce 2012 propadla až na úplné dno tabulky. Podrobné výsledky viz tabulky níže.

Prostřednictvím ČP Indexu hodnotí Česká pojišťovna již desátým rokem bezpečnost na silnicích 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky. Index vychází
ze statistik dopravních nehod Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu
k počtu obyvatel daných měst.

Plzeň si opět pohoršila, šampionem jsou poprvé Pardubice
Nejnebezpečnějším krajským městem byla v roce 2013 dle ČP Indexu Plzeň. Vítěz z let 2006 a 2011 se již druhým rokem drží na chvostu tabulky bezpečnosti. Příčinou tohoto špatného výsledku bylo loňských 9 nehod se smrtelným a 68 s vážným zraněním. Šampionem pro rok 2013 se tak staly vloni sedmé Pardubice. Meziročně si nejvíce pohoršila města Olomouc (z 2. místa v roce 2012 na 9. místo v roce 2013) a Liberec (z 3. místa v roce 2012 na 6. místo v roce 2013). Skokanem roku byla Jihlava (z 10. místa v roce 2012 na 3. místo v roce 2013), která se tak po roce opět vrátila na pozice, které dlouhodobě držela v minulosti.

Následkem dopravních nehod zemřelo vloni na silnicích krajských měst 73 osob a 602 jich bylo těžce zraněno. Stejně jako v roce 2012 bylo i vloni nejvíce smrtelných nehod v Praze (29) a v Ostravě (13). Smrtelné nehody se v loňském roce potom zcela vyhnuly Pardubicím, Zlínu a Karlovým Varům.

Okresní města mají hned sedm vítězů

O první místo se v roce 2013 podělilo hned sedm okresních měst, všechna bez nehod s vážným nebo smrtelným zraněním. Byly to Benešov, Kutná Hora, Rakovník, Tábor, Rokycany, Svitavy a Bruntál. To je výrazné zlepšení oproti roku 2012, kdy se takto dobrým výsledkem nemohlo pochlubit žádné z hodnocených měst. Nejhůře za loňský rok dopadlo Uherské Hradiště a dále pak Náchod a Ústí nad Orlicí.

Následkem dopravních nehod zemřelo v roce 2012 na území okresních městech po celé České republice 35 osob, v loňském roce pak 17 osob. Těžce se v roce 2012 zranilo 275 osob, vloni potom 254 osob.

Skokany roku mezi okresními městy jsou Tábor (1. místo v roce 2013, 55. místo v roce 2012), Kutná Hora (1. místo v roce 2013, 50. místo v roce 2012) a Benešov (1. místo v roce 2013, 41. místo v roce 2012). Naopak největší pád zaznamenaly Klatovy (ze 7. na 51. místo), Chrudim (z 2. na 44. místo) a Jindřichův Hradec
(z 9. na 47. místo).

ČP Index bezpečnosti vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu, a to se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti těchto měst, vztaženém k počtu obyvatel daných měst. ČP Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných.
V případě, že v některých městech nedošlo během sledovaného období k žádné takovéto události, je těmto městům přidělována maximální hodnota indexu 9999. Krajská a okresní města jsou hodnocena v samostatném pořadí.

Pořadí krajských a okresních měst dle ČP Indexu bezpečnosti v roce 2013


Zpět na tiskové zprávy