Nejbezpečnějšími městy desetiletí jsou podle
ČP Indexu Jihlava a Tachov

Nejbezpečnější silnice mají v posledních deseti letech v Jihlavě a Tachově. Vyplývá to z výsledků ČP Indexu, který monitoruje bezpečnost
na silnicích 13 krajských a 59 okresních měst naší republiky. Vyhodnocení dat za uplynulou dekádu odráží dlouhodobou dopravní situaci jednotlivých měst.
 
Na první příčce pomyslného žebříčku se mezi krajskými městy umístila Jihlava, která od roku 2004 obsadila první místo hned pětkrát. Na opačném konci pořadí potom nalezneme České Budějovice. Mezi okresními městy si nejlépe vedl Tachov – v první desítce se mezi léty 2004 a 2013 udržel celkem sedmkrát. Naopak nejhůře dopadl Náchod, který se po většinu let pohyboval převážně na konci žebříčku.
Podrobné výsledky naleznete v tabulkách na konci této zprávy.

ČP Index bezpečnosti vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při dopravních nehodách ve vztahu k počtu obyvatel daných měst. „Index sestavujeme ve spolupráci s nezávislými odborníky na dopravní výzkum a zveřejňujeme jej dvakrát ročně,“ říká Tomáš Zavoral, ředitel útvaru komunikace České pojišťovny a dodává: „Vzhledem k tomu, že jsme v minulosti čelili dotazům na relevanci našich závěrů, rozhodli jsme se analyzovat a zveřejnit data za posledních deset let. Výsledky tak odráží dlouhodobou dopravní situaci českých měst.“

Jihlava získala pět jedniček
Pět vítězství mezi krajskými městy si za posledních deset let zveřejňování ČP Indexu připsala Jihlava. Ani v ostatních letech si nevedla špatně - jednou byla druhá a dvakrát třetí - a na zadní příčky klesla pouze v jediném případě, kterým bylo 10. místo z předloňského roku. Na chvostu žebříčku bezpečnosti se v dlouhodobém hodnocení umístily České Budějovice. Ty se devět let pohybovaly mezi 7. a 13. místem, třikrát byly dokonce úplně poslední. Karlovy Vary si sice za uplynulých deset let připsaly dvě 13. místa, díky zlepšení v posledních letech je však nalezneme v klidném středu tabulky. Naopak Plzeň, která dříve dosahovala spíše dobrých výsledků, se v posledních dvou letech výrazně zhoršila. Z prvního místa v roce 2011 se předloni propadla na 12. místo a vloni dokonce na 13. místo.

Tachov králem dekády - sedm let se udržel v první desítce

V desetiletém hodnocení obsadil první příčku mezi okresními městy Tachov. Sedm let se přitom držel v první desítce. Na druhém místě skončil Bruntál a třetí byly Louny. Jako poslední se umístil Náchod, který se po dobu sedmi let pohyboval u konce tabulky, a to mezi 50. až 59. pozicí. Předposlední je město Ústí nad Orlicí, které se mezi 50. a 59. místem objevilo v desetiletém horizontu hned čtyřikrát. Celkem čtrnáct měst se během poslední dekády mohlo pochlubit rokem bez nehod s vážným nebo smrtelným zraněním (nejčastěji Rokycany – 4x).

Počet nehod se smrtelným zraněním rok od roku klesá
Ze statistik Policie ČR za posledních deset let vyplývá, že počet nehod se smrtelným zraněním naštěstí rok od roku klesá. Vloni bylo na území ČR při dopravních nehodách usmrceno 583 osob, což je více než dvakrát méně než před deseti lety (v roce 2004 to bylo 1215 osob). Podobný pokles zaznamenal i počet nehod
s těžkým zraněním (2782 nehod v roce 2013 oproti 4878 nehodám v roce 2004). Také ČP Index bezpečnosti přinesl za rok 2013 výbornou zprávu. Hned sedm okresních měst se totiž mohlo pochlubit čistým štítem, tj. rokem bez nehod s vážným či smrtelným zraněním.

O ČP Indexu bezpečnosti
ČP Index bezpečnosti vyjadřuje úroveň nehodovosti na základě počtu usmrcených a těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu, a to se zvláštním důrazem na nehody zaviněné nepřiměřenou rychlostí v zastavěné oblasti těchto měst, vztaženém k počtu obyvatel daných měst. ČP Index vychází ze statistik dopravních nehod Policie ČR a je konstruován tak, že vyšší hodnota znamená vyšší bezpečnost, tedy nižší relativní počet usmrcených a těžce zraněných.
V případě, že v některých městech nedošlo během sledovaného období k žádné takovéto události, je těmto městům přidělována maximální hodnota indexu 9999. Krajská a okresní města jsou hodnocena v samostatném pořadí.


Průměr výsledků krajských a okresních měst dle ČP Indexu bezpečnosti za deset let (2004 – 2013)


Zpět na tiskové zprávy