Česká pojišťovna odhalila v prvním čtvrtletí letošního roku pojistné podvody za 133 milionů korun

Za první tři měsíce roku 2014 odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody v celkové výši133 milionů korun. Nejvíce se v prvním čtvrtletí lidé pokoušeli podvádět tradičně v Praze, na druhém místě se potom umístil Ústecký kraj, který v porovnání se stejným obdobím loňského roku
ze „stříbrné příčky“ sesadil kraj Středočeský. Nejméně se naopak v prvním čtvrtletí podle statistik České pojišťovny podvádělo ve Zlínském kraji
a na Vysočině, a to i přesto, že v obou krajích došlo k meziročnímu nárůstu odhalené podvodné činnosti.

Česká pojišťovna eviduje nárůst odhalených pojistných podvodů v polovině ze čtrnácti krajů naší republiky. Nejvíce pak v krajích Jihomoravském (+106 % ve srovnání s prvním čtvrtletím minulého roku), Zlínském (+50 %) a Libereckém (+39 %). Přestože Zlínský kraj patří mezi regiony s největším relativním nárůstem odhalených pojistných podvodů, v jejich absolutním objemu se stále řadí mezi kraje, kde se dlouhodobě podvádí nejméně. Meziročním poklesem odhalené podvodné činnosti se pak mohou zatím pochlubit zejména v krajích Jihočeském (-40 %), Královéhradeckém (-35 %) a Středočeském (-31 %).

„Donedávna jsme se setkávali s pojistnými podvody zejména v oblasti pojištění motorových vozidel. Snižování cen automobilů však postupně vedlo k tomu,
že se v současné době pokusy o pojistné podvody přesouvají spíše do oblasti pojištění majetku a odpovědnosti,“
vysvětluje Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny a dodává: „Pokusy o pojistné podvody jsou sice stále nejpočetnější v oblasti autopojištění, nejvyšší podvodně nárokované částky však v současnosti registrujeme právě v majetkovém pojištění.“   

Nabouraná limuzína?
České pojišťovně byla nahlášena dopravní nehoda luxusní limuzíny značky Audi, ke které mělo údajně dojít kvůli nezvládnutému řízení. Řidič bouračku popsal tak, že nejprve s vozidlem najel na krajnici a vzápětí s ním skončil v příkopě, kde čelně narazil do stromu. Popisovaný průběh nehody se však pracovníkům pojišťovny od počátku zdál vzhledem k deklarovanému poškození automobilu velmi nepravděpodobný. To ostatně potvrdilo i samotné vyšetřování, které prokázalo, že dopravní nehoda byla pouze fingovaná a poškozené díly karoserie byly na vozidlo umístěny ještě před samotným karambolem. K poškození tedy muselo dojít podstatně dříve a za zcela jiných okolností. Majitel Audi se tak svým chováním dopustil pokusu o pojistný podvod.

„Vloupání“ do skladu

Škodu na uskladněném zboží v řádu několika milionů korun nahlásil České pojišťovně klient ze západních Čech.  Mělo k ní dojít během vloupání do kovovými vraty a elektrickou signalizací řádně zabezpečeného skladu, který byl prý navíc hlídán pochůzkovou službou. V průběhu vyšetřování se však objevilo hned několik nesrovnalostí. Mezi ně patřil i fakt, že majitel skladu nebyl schopen doložit pořizovací doklady k uskladněnému zboží. Z výpovědi „poškozeného“ také vyplynulo,
že dveře byly zajištěny zámkem. Ten však nebyl nikde k nalezení a ani oka pro visací zámek nebyla nijak poškozena. Následným šetřením se pak prokázalo,
že objekt vůbec nebyl zabezpečen tak, jak jeho majitel v pojistné smlouvě deklaroval a že uskladněné náhradní díly měly do nových originálních autosoučástek více než daleko.  
 


Zpět na tiskové zprávy