Prohlášení České pojišťovny ke spolupráci s pardubickým Dostihovým spolkem   

Česká pojišťovna reaguje na informace zveřejněné nedávno některými médii ve věci minulé i případné budoucí spolupráce s pardubickým Dostihovým spolkem. Tak jak je mezi obchodními partnery dobrým zvykem, ČP nikdy neposkytuje třetím osobám informace o smluvních vztazích s jinými subjekty. Nicméně vzhledem k medializaci událostí posledních dní plné dezinterpretací šířených médii považuje ČP za nutné se k celé situaci vyjádřit.   

Česká pojišťovna potvrzuje, že v současné době probíhají jednání s vedením města Pardubice o další spolupráci. Tato jednání probíhají naprosto standardně a pro Českou pojišťovnu nijak dramaticky či překvapivě. Nedílnou součástí těchto jednání jsou samozřejmě jak finanční, tak i organizační záležitosti týkající se minulé i případné budoucí spolupráce. Veškerá tato jednání vede Česká pojišťovna s jednoznačným cílem dalšího zkvalitnění dostihového sportu v Pardubicích. 

Česká pojišťovna v žádném případě nemůže potvrdit nepodložená čísla, která se v souvislosti s výše uvedenými diskuzemi s městem Pardubice v posledních dnech objevila v médiích. Je samozřejmé, že celková dotace České pojišťovny do Velké pardubické nepokrývá jen odměnu pro vítěze, ale zahrnuje i další náklady organizace celého závodu. Je z našeho pohledu velmi nešťastné, pokud se v médiích objevuji informace vytržené z kontextu, které v žádném případě neprospívají dobrému jménu a značce Velká pardubická. 

Česká pojišťovna má zájem podporovat český dostihový sport a ve spolupráci se stabilním partnerem dále rozvíjet tradici Velké pardubické. S ohledem na dosud neuzavřená jednání České pojišťovny, jakožto hlavního sponzora Velké pardubické, s ostatními partnery o podmínkách spolupráce v dalších letech však nebude ČP až do jejich skončení k celé věci poskytovat další informace.


Zpět na tiskové zprávy