Česká pojišťovna odhalila v prvním pololetí letošního roku pojistné podvody za 244 milionů korun

Za prvních šest měsíců letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody v celkovém objemu 244 milionů korun, což
je o 4 miliony Kč více než ve srovnatelném období roku 2013. Téměř polovina odhalené podvodné činnosti připadá na Prahu, která z tohoto pohledu představuje dlouhodobě nejproblematičtější území. Nejméně se naopak lidé snažili podvádět na Zlínsku a Olomoucku.  

V negativním trendu započatém v prvním čtvrtletí roku 2013 pokračuje Ústecký kraj, který byl před třemi lety krajem s vůbec nejmenší odhalenou podvodnou činností v ČR. „Tehdy tam naši detektivové vyšetřovali podvody za necelý milion korun,“ říká Jaromír Kaděra, ředitel útvaru vyšetřování a interní bezpečnosti České pojišťovny a dodává: „Za téměř třicetimilionovým nárůstem v Praze stojí řada větších kauz, které jsme uzavřeli ve druhém čtvrtletí 2014. Na mnoha dalších případech pak stále ještě pracujeme, ty se v datech projeví do konce roku.“

Meziročně došlo k nárůstu odhalených pojistných podvodů v sedmi krajích ČR, nejvíce pak v Praze (+27,9 mil. Kč). Srovnatelný výsledek jako vloni zaznamenal
v letošním prvním pololetí Pardubický kraj, znatelným poklesem se naopak mohou pochlubit ve Středočeském (-12,8 mil. Kč) a Královéhradeckém
kraji (-11,2 mil. Kč).

Hlavním polem pro páchání pojistných podvodů bylo v minulých letech především pojištění motorových vozidel, v poslední době se však podvody přesouvají
do oblasti pojištění majetku a odpovědnosti za škodu (občanů i podnikatelů). „Roste také počet odhalených podvodů z životního a úrazového pojištění. Jedná
se hlavně o situace, kdy lidé účelově prodlužují dobu léčení,“
upřesňuje Jaromír Kaděra.

Fingované vloupání do sklepa
Některé pokusy o pojistný podvod jsou velmi naivní, jiné detailně promyšlené. Do první kategorie spadá i příběh klientky, která České pojišťovně nahlásila vloupání do sklepa. Podle jejího tvrzení zde měla mít uskladněno mnoho cenných věcí v celkové hodnotě 170 tisíc korun. Již na první pohled bylo přitom patrné,
že se deklarovaná kuchyňská linka ani elektrické spotřebiče do pojištěné sklepní kóje za žádných okolností nemohly vměstnat. Bylo tedy nad slunce jasné,
že domnělé vloupání bylo fingované. Případ od samého počátku vyšetřovala také Policie ČR, která následně zahájila trestní stíhání pojištěné klientky i jejího manžela pro přečin pojistného podvodu.

Padělané potvrzení o zaměstnání
Detektivové ČP prošetřovali dopravní nehodu, při které došlo ke zranění řidičky. Poškozená pro účely likvidace pojistné události a deklarace ztráty na výdělku doložila čestné prohlášení, dle kterého měla před nehodou přislíben nástup do pracovního poměru v místním zahradnictví. Čestné prohlášení údajně vystavila přímo majitelka dotčeného zahradnictví. V souvislosti s podezřením na účelové doložení tohoto dokladu, provedli pracovníci ČP místní šetření. To ukázalo, že řidička byla před úrazem dlouhodobě hlášena na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a dále pak, že jde o osobu s velmi pozitivním vztahem k alkoholu a jiným návykovým látkám. Vzhledem k mnoha nesrovnalostem v celém případu podala Česká pojišťovna na příslušném útvaru PČR trestní oznámení s podezřením na spáchání pojistného podvodu. To se následně ukázalo jako více než opodstatněné, když na policii majitelka zahradnictví vypověděla, že s řidičkou o zaměstnání nikdy nejednala, jelikož ji zná jako osobu značně nespolehlivou.


Zpět na tiskové zprávy