Popáleniny: na vině bývá kombinace záliby
v kulinářství a velké míry neopatrnosti

Lidé se nejčastěji spálí od otevřeného ohně (grilování či táboření) a vroucích tekutin (voda, tuk)

Letní sezóna, kdy se napříč celou Českou republikou rozpalují domácí či zahradní grily, s sebou kromě příjemných kulinářských zážitků nese
i nebezpečí zranění v podobě popálenin. Česká pojišťovna ročně řeší z úrazového či životního pojištění více než 4000 takových případů.

Úrazy v podobě popálenin nejsou výsadou pouze letních měsíců, ale objevují se v průběhu celého roku. Sezónně se však mění příčiny těchto závažných poranění kůže. „Popáleniny vzniklé v kuchyních – tedy zejména při smažení a manipulaci s horkými nádobami v pečících troubách – doplněné o popáleniny horkými nápoji, jsou typické pro celý rok. V létě však přibývá těch, které vzniknou v důsledku kontaktu s otevřeným ohněm,“ popisuje praxi Jiřina Stanovská z Útvaru likvidace pojistných událostí z životního pojištění v České pojišťovně.

Typicky jde o případy při grilování nebo posezení u ohně. Přitom 30 - 40 % takových událostí se týká dětí a mládeže ve věku do 18 let. U dětí mladších 6 let pak mezi pět nejčastějších zranění patří právě menší popáleniny.

K nejčastějším popáleninám řešeným z  úrazového pojištění patří ty, které mají charakter II. stupně a jejichž rozsah přesáhne plochu 10 cm². „Takové popáleniny
si lidé způsobí nejčastěji právě kontaktem s ohněm, rozpálenými předměty nebo horkou vodou,“
upřesňuje Jiřina Stanovská. Jde o případy, kdy na kůži mohou vznikat puchýře, léčba se počítá v řádech dnů až týdnů a vyžaduje opakované převazy u lékaře. V loňském roce Česká pojišťovna odškodnila více než tři tisícovky podobně poraněných klientů.

Méně případů - cca tisícovka ročně - spadá do kategorie popálenin II. stupně, jež zasáhnou povrch kůže na ploše od 6 do 10 cm². Třetí nejčetnější jsou pak popáleniny III. stupně do 10 % zasažení celkové plochy lidského těla. „Zde se jedná o vážná zranění způsobená především přímým působením ohně. Evidujeme případy pádů do ohniště, vzplanutí oděvu nebo intenzivního kontaktu se žhavými uhlíky. Výjimečné nejsou ale ani pracovní úrazy svářečů či slévačů,“ doplňuje Jiřina Stanovská. Méně časté jsou naopak popáleniny vzniklé elektrickým proudem, chemikáliemi či pyrotechnikou.

Úrazové pojištění, které lze sjednat samostatně či jako součást životního pojištění, se vztahuje na popáleniny od II. stupně. Za popáleniny I. stupně, které jsou charakterizovány bolestivostí a zarudnutím bez tvorby puchýřů, se pojistné plnění neposkytuje. Z pojistného plnění jsou také vyloučeny popáleniny způsobené slunečním zářením, tedy de facto nadměrným sluněním.
Výjimkou je pouze rakovina kůže, která se řadí mezi závažná onemocnění krytá v rámci životního pojištění. „Rakovina dokáže člověka vyřadit z pracovního procesu na rok i déle a málokdo má k dispozici dostatečnou finanční rezervu, která mu pro takový případ pokryje dlouhodobý výpadek příjmů. Navíc nemocnému vznikají další nemalé náklady spojené s léčbou,“ vysvětluje Radek Peřina, ředitel Útvaru životního pojištění České pojišťovny, a dodává: „Možností, jak snížit dopady tak vážné nemoci na rodinný rozpočet, je sjednat si pojištění pro případ pracovní neschopnosti a závažných onemocnění. V případě pojištění závažných onemocnění je plnění nemocným poskytnuta jednorázově po stanovení diagnózy, takže peníze mohou využít okamžitě například na výpomoc v domácnosti
či na další podporu rekonvalescence."


Zpět na tiskové zprávy