Česká pojišťovna výrazně rozšířila spektrum asistenčních služeb u životního pojištění

Příspěvek na rehabilitace, garance pobytu v lázních či dostupnost druhého lékařského názoru - to jsou jedny z mnoha výhod asistenčních služeb životního pojištění „Můj život“

Asistenční služby se stávají stále samozřejmější součástí životního pojištění. Česká pojišťovna pracuje v rámci své nabídky životního pojištění „Můj život“ se třemi úrovněmi asistence, které na sebe navazují a z nichž si může klient vybírat. Tyto služby nabízejí mimo jiné konzultaci prostřednictvím druhého lékařského názoru či zajištění lázeňské, resp. rehabilitační péče a jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti.
 
PORADENSTVÍ – SLUŽBY – REKONVALESCENCE
Pro ty, kteří zvolí životní pojištění Můj život, Česká pojišťovna připravila možnost sjednání jedné ze tří variant balíčků asistenčních služeb. Jde o Poradenství (zdravotní služby na telefonu, jako např. lékařské informace a informace o prevenci, nebo dále pak druhý lékařský názor při diagnóze závažného onemocnění), Služby (objednání k lékaři, doprava z/do nemocnice, dostupnost lehké sádry nebo osobní asistent) a Rekonvalescenci. 
Právě v oblasti následné zdravotní péče přináší pojištění „Můj život“ zvlášť cennou službu – u závažných onemocnění získává klient příspěvek na rehabilitaci
a pobyt v lázních 
(vč. garance lůžka). Součástí plnění je tedy nejen úhrada nákladů, ale především organizace, vytipování konkrétního zdravotnického zařízení, objednání a zprostředkování vlastní léčby. „V rámci asistenčních služeb Česká pojišťovna umožní přístup do špičkových českých zdravotnických zařízení. České zdravotnictví je na vysoké úrovni a disponuje řadou pracovišť světové úrovně. Problémem je však kapacita a přístup do těchto pracovišť. A to můžeme našim klientům zajistit,“ vysvětluje Aleš Krejdl, ředitel Útvaru životního pojištění. U různých diagnóz se tato následná péče poskytuje nejen v oblasti léčebně rehabilitační a lázeňské, ale také v oblasti psychologie, psychiatrie či plastické chirurgie.
 
DRUHÝ LÉKAŘSKÝ NÁZOR (Second opinion)
Již základní verze asistenčních služeb obsahuje v rámci balíčku Poradenství pojištění druhého lékařského názoru. Ten představuje důležitý nástroj pro řešení složitých situací zdravotního charakteru. Umožňuje klientovi získat rychle a srozumitelně vysoce kvalifikovaný nezávislý medicínský názor. To je užitečné zejména u nově diagnostikovaných závažných onemocnění, kde je nutná operace nebo dlouhodobé léčení. Mezi diagnózy, pro které se druhý lékařský názor poskytuje, patří např. transplantace, amputace nebo onkologické diagnózy.

PÉČE O DÍTĚ
Asistenční služby jsou dostupné ve speciální variantě také pro děti. Nabízí například následnou péči v podobě pobytů v rehabilitačních a lázeňských zařízeních
a mnoho dalšího. Součástí je ale i úhrada nákladů souvisejících s léčbou. Tyto prostředky pak může použít rodič na léky, podpůrné přípravky a pomůcky, dopravu, ale i na financování svého doprovodu u léčeného dítěte.

Zpět na tiskové zprávy