Průzkum ČP: Zkušenosti klientů s likvidací pojistných událostí jsou převážně pozitivní

Rychlost a profesionalita řešení případné pojistné události představují pro klienty zásadní moment při rozhodování o volbě pojišťovny. Z výsledků nedávného průzkumu České pojišťovny vyplývá, že zkušenost s likvidací škody má v případě havarijního pojištění každý druhý, u pojištění domácnosti pak každý třetí oslovený.

Třicet sedm procent respondentů také uvedlo, že mají zkušenost s likvidací pojistné události ze své úrazové pojistky. U poloviny z nich pak panovala s řešením vzniklé újmy na zdraví spokojenost a neměli potřebu parametry pojištění měnit.

Pro zraněné je velmi důležité dostat peníze od pojišťovny co nejdříve po úrazu. Česká pojišťovna proto zavedla tzv. dopřednou likvidaci a vyplácí klientům pojistné plnění z úrazové pojistky již na začátku léčení, kdy je nejvíce potřebují. V této době totiž zpravidla přicházejí o část výdělku v důsledku pracovní neschopnosti a nezřídka mívají i mimořádné výdaje za pobyt v nemocnici, léky, léčebné pomůcky, dopravu k lékaři a podobně. Klienti ČP tedy nemusí čekat na konec léčby a peníze dostanou v ideálním případě již tři dny po úrazu,“ vysvětluje Petr Petřík, ředitel Odboru likvidace pojistných událostí úrazového pojištění ČP.
  
Také v případě neživotního pojištění vyjádřila naprostá většina respondentů průzkumu spokojenost s prací likvidátorů pojišťoven. V souvislosti se stále častějšími živelními kalamitami není překvapivé ani zjištění, že celá čtvrtina lidí začne po pojistné události nad svým pojištěním více přemýšlet a provede některé změny – např. zvýší pojistné krytí, přidá nová rizika nebo si sjedná novou pojistku.

V České pojišťovně jsme vsadili na osobní likvidátory. Nyní jsou tak škody na automobilech vyřizovány ještě rychleji a s maximálním důrazem na informovanost klientů,“ říká Pavel Fišer, ředitel Odboru likvidace škod z pojištění motorových vozidel ČP. „Každý klient dostane svého osobního likvidátora, který ho kontaktuje po registraci škody, nasměruje do příslušné opravny, nebo poradí, kde nakoupit patřičné náhradní díly, zodpoví jeho dotazy a v podstatě ho provede likvidací až do momentu výplaty peněz. Je po celou dobu klientovi k dispozici na telefonu či e-mailu a klient tak má stále přehled o tom, jak postupuje vyřizování jeho pojistné události. Nakonec likvidátor ještě klientovi zavolá, aby se ujistil, zda bylo všechno v pořádku a zda byl s průběhem likvidace spokojen,“ doplňuje Pavel Fišer.

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala společnost TNS AISA v květnu 2011 na reprezentativním vzorku 1 412 respondentů. Šlo o lidi ve věku 18-65 let, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o pojištění (nepracují v pojišťovnictví) a současně mají sjednáno alespoň jedno životní nebo neživotní pojištění.


Zpět na tiskové zprávy