Češi podceňují hodnotu svého domova

Pojištění bydlení by v dnešní turbulentní době mělo být naprostou samozřejmostí. Z výsledků aktuálního průzkumu České pojišťovny vyplynulo, že zkušenost s řešením pojistné události z pojištění domácnosti má celá třetina oslovených. Bohužel však stále platí, že velká část pojištěných je tzv. podpojištěna, na což se často přijde právě až během procesu likvidace vzniklé škody. Nejčastějšími důvody podpojištění jsou záměrné snižování hodnoty majetku ze strany klientů za účelem úspory na pojistném a dále léta neaktualizované pojistné smlouvy. Jak také ukázal průzkum, téměř 20 % českých domácností má pojistnou smlouvu starou více než 12 let.

Téměř čtvrtina respondentů průzkumu uvedla, že pojistku uzavřela pouze proto, že musela, například z důvodu financování nemovitosti hypotékou. Přitom pojištění bydlení by mělo patřit mezi základní formy zajištění majetku občanů,“ říká Petr Svoboda, vrchní ředitel produktového managementu občanského pojištění ČP. „Velmi důležité je ale optimální nastavení pojistky tak, aby mohla plnit svůj účel. S tím klientům samozřejmě poradí odborníci v pojišťovně,“ dodává Petr Svoboda.

Někteří lidé se snaží ušetřit na pojištění tím, že zvolí nižší pojistnou částku. Jejich domácnost je pak ale pojištěná na nižší hodnotu, než kterou ve skutečnosti má, a tedy podpojištěná. „Setkáváme se bohužel stále s případy, kdy lidé záměrně, i přes naše varování, při sjednání pojištění nastaví nízkou pojistnou částku. Takový přístup je však velmi riskantní a nezodpovědný. V případě škodní události jim pak totiž vyplacené pojistné plnění nemůže v žádném případě stačit na uvedení domácnosti do původního stavu,“ vysvětluje Petr Svoboda. Dle průzkumu České pojišťovny činí průměrná roční platba za pojištění bydlení 2 439 Kč, celá třetina pojištěných platí ale ročně méně než 1 500 Kč. Nejvyšší pojistky mají dle průzkumu uzavřené obyvatelé Prahy, Středočeského a Libereckého kraje.

S podpojištěností úzce souvisí problematika aktualizace pojistných smluv. Průzkum odhalil, že celá třetina dotázaných má majetkové pojistky starší než 7 let, 16 % respondentů pak uzavíralo pojištění před rokem 1999. V případě pojištění domácnosti a nemovitosti je velice důležité aktualizovat pojistnou smlouvu přibližně každé dva roky, nebo když se, například rekonstrukcí, změní hodnota majetku o více než 15 %. „Roky neaktualizovaná smlouva rozhodně nemůže dobře posloužit a už vůbec nemusí splňovat představy klienta. Zvláště povodně a záplavy dokážou nemilosrdně odhalit, jak máte nastavené majetkové pojištění,“ uvádí Petr Svoboda. „Podle našich zjištění lidé také zapomínají, že při každé změně vlastníka nemovitosti aktuální smlouva zaniká. To platí i pro přepis mezi rodinnými příslušníky, třeba z otce na syna. Nový majitel musí tedy uzavřít smlouvu novou. I to je ideální příležitost pro zamyšlení se nad tím, co a jak pojistit,“ uzavírá Svoboda.

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala společnost TNS AISA v květnu 2011 na reprezentativním vzorku 1 412 respondentů. Šlo o lidi ve věku 18-65 let, kteří rozhodují nebo spolurozhodují o pojištění (nepracují v pojišťovnictví) a současně mají sjednáno alespoň jedno životní nebo neživotní pojištění.


Zpět na tiskové zprávy