Za uplynulých 24 hodin zaregistrovala Česká pojišťovna další tisícovku záplavových škod, k dnešnímu poledni jich je více než 2500, očekávané škody dosáhnou až 400 milionů

Nejčastěji se na Českou pojišťovnu obracejí klienti z Libereckého a Ústeckého kraje – na Liberecku už dosáhl počet škod na tisícovku a také v okresech Česká Lípa a Děčín se počty hlášení blíží k 500. Mezi další nejvíce postižené okresy patří také Chrudimsko se 140 dosud evidovanými škodami. V ostatních okresech republiky zatím nebyla překročena hranice 100 škod, dnes však byly zaregistrovány častější hlášení také ze Středočeského kraje, zejména okresů Mladá Boleslav – 55 událostí, Benešov a Praha – východ – po 40 událostech.

Svým rozsahem jde o nejrůznější újmy od drobných – zaplavené sklepy, zahrady a garáže až po totální škody, kdy nemovitost již částečně je nebo kvůli statickému narušení bude muset být zdemolována. Česká pojišťovna odhaduje celkový počet událostí na 10 – 15 tisíc s pojistným plněním zhruba ve výši 350 – 400 milionů korun.

Kromě klientů – občanů své škody postupně uplatňují i malí a střední podnikatelé, také ze zemědělského pojištění, zejména z pojištění plodin se očekávají úhrady za desítky milionů. První pojistné události ohlásili zemědělci z Chrudimska a jihočeští rybáři, kteří již „pohřešují“ ryby za miliony. 

V postižených oblastech se pohybují mobilní technici, provádějí prohlídky a i s posilami dalších likvidátorů a navíc s dobrovolníky z dalších útvarů firmy budou pracovat také o víkendu. V nejvíce postižených místech, například přímo ve Frýdlantu, jsou po celý den k dispozici také mobilní přepážky, které poskytují servis klientům. Na obecních úřadech si mohou postižení klienti vyzvednout také formuláře na hlášení poškozených a zničených věcí, stejně jako letáky s radami a pokyny, jak postupovat při likvidaci škody. Ideálním nahlášením pojistné události je telefonát klienta na Klientské centrum, ale protože v některých místech jsou přetížené nebo nedostupné mobilní sítě a ani nefungují pevné telefonní linky, je Česká pojišťovna připravena i na náhradní variantu. Vyplněná hlášení mohou klienti přinést buď zpět na obecní úřad, nebo je předat mobilním pracovníkům ČP v terénu, kteří registraci škody zajistí.


Zpět na tiskové zprávy