Česká pojišťovna nabídne 1. Povinné ručení Bez povinností

Praha (13. září 2010) Česká pojišťovna přichází na trh povinného ručení s unikátním produktem, který posouvá jinak standardní produkt do nové úrovně. 1. Povinné ručení Bez povinností, které od 27. září 2010 Česká pojišťovna nabídne jak všem stávajícím, tak i novým klientům, pomůže řidičům ve všech nehodových situacích. Nechrání tedy jen okolí, ale i vlastníka vozidla samotného. Bez ohledu na to, zda je klient viníkem nehody či poškozeným, získává u ČP zdarma zapůjčení vozidla na 3 dny a odtah nepojízdného vozu až do 500 km. Zásadní novinkou je rovněž to, že se ČP o svého klienta postará i v případě, kdy mu škodu způsobí klient jiné pojišťovny. ČP škodu zdokumentuje a vše potřebné s pojišťovnou viníka vyřídí za klienta.
 
„Myšlenka přímé likvidace škod bez ohledu na zavinění je budoucností povinného ručení. Inspirovali jsme se na vyspělých zahraničních trzích, kde tato služba již nějakou dobu funguje, i když ne v takovém rozsahu jaký nyní nabízí Česká pojišťovna,“ vysvětluje výkonný ředitel ČP Pavel Řehák.
 
Všichni řidiči, kteří si uzavřeli, či uzavřou smlouvu o povinném ručení s Českou pojišťovnou, získají bezplatnou pomoc při vyřízení pojistné události. Česká pojišťovna tak za klienta přebírá na základě vyplněné plné moci o zastupování veškeré „nepříjemné“ vyřizování a komunikaci s jinými pojišťovnami viníků nehody. Navíc bude možné získat bez průtahů náhradu škody přímo od ČP, která škodu zaviněnou jiným řidičem zlikviduje obdobně jako z havarijního pojištění a následně sama proplacení vyřídí s jeho pojišťovnou.
 
Klienti s nejběžnějšími produkty povinného ručení Standard a Bonus Exclusive navíc získají bezplatný odtah vozidla (každý klient má právo na odtah nepojízdného vozidla až do vzdálenosti 500 km) a bezplatné zapůjčení náhradního vozidla (každý klient může v případě nepojízdnosti vlastního vozidla při nehodě získat od ČP zapůjčení náhradního osobního vozu na tři dny).
 
Česká pojišťovna je největší pojišťovnou na českém trhu, a to jak celkově, tak i v oblasti povinného ručení. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla mají u ČP uzavřeno téměř 2 miliony klientů. Česká pojišťovna každý rok řeší pro své klienty více než čtvrt milionu škod týkajících se jejich automobilů.
 
Česká pojišťovna je součástí Generali PPF Holdingu B.V., který působí ve 14 zemích střední a východní Evropy. Generali PPF Holding spravuje prostřednictvím svých dceřiných společností aktiva ve výši přes 14 miliard euro a poskytuje v regionu služby více než 10 milionům klientů. Generali PPF Holding má sídlo v Nizozemsku a jeho hlavní organizační pobočka sídlí v České republice v Praze. Generali PPF Holding B.V. je společný podnik Assicurazioni Generali (podíl 51 %) a PPF Group (49 %).

Zpět na tiskové zprávy