Letošní živelní kalamity mají na svědomí zhruba 50 tisíc škod klientů České pojišťovny a jsou téměř srovnatelné s katastrofálními záplavami 2002

(Praha, 5. října 2010) Rok 2010 přinesl klientům České pojišťovny jedno z nejvyšších množství kalamitních škod v historii. Pokud se letošní přírodní pohromy sečtou dohromady, téměř dosahují počtu pojistných událostí ze záplav roku 2002 – tehdy to bylo 53 tisíc, aktuálně za rok 2010 se počet škod šplhá k hranici 50 tisíc. Očekává se, že letošní pojistné plnění za čtyři kalamity překročí 2,1 miliardy korun. Zajímavostí je, že většina letošních živlů udeřila stejně jako v předchozích letech ve dnech volna.

Kalamity roku 2010

• Kalamita Tíha sněhu (leden až březen 2010): Nahlášeno 24 400 pojistných událostí
• Kalamita (Povodně květen 2010, Morava): Nahlášeno 6 350 PU  
• Kalamita (Povodně srpen 2010, severní Čechy) byla srovnatelná s povodněmi v květnu: Nahlášeno 6300 PU 
• Kalamita (Krupobití srpen 2010 – Praha a její okolí): Nahlášeno 11 300 PU

Celkový počet škod bude téměř 50 tisíc pojistných událostí více než 2,1 miliardy korun.

Pokud jde o příčiny škod, tak polovinu škod tvoří riziko tíhy nebo sesuvu sněhu či námrazy a o zbývající polovinu se zhruba stejným dílem dělí krupobití, povodeň a záplava, které jsou doplněné v malém množství přidruženými riziky, jako vichřice, nebo pády stromů a jiných předmětů.

Porovnání s rokem 2009, který byl ve znamení podobně regionálních kalamit – zejména letních záplav a povodní na Moravě a jihu Čech a také dvěma zemědělskými kalamitami z příčin krupobití a vichřice. Celkem bylo v roce 2009 za tyto živelní události registrováno téměř 30 tisíc škod za 1,9 miliard korun. Z tohoto úhlu pohledu je letošní rok, který ještě ani neskončil mnohem horší - jak co do počtu pojistných událostí, tak i výše pojistného plnění.

Aktuálně – Svatováclavské povodně – jsou poslední kalamitou a naštěstí jedinou, při níž zřejmě aktuální počty škod budou nižší, než původně odhadované. Zatím klienti registrovali necelé čtyři stovky a počítá se s maximálně tisícovkou za zhruba 25 milionů korun.


Zpět na tiskové zprávy