Útvar korporátního obchodu České pojišťovny vede Karel Bláha

Útvar korporátního obchodu České pojišťovny řídí od 1.10.2015 Karel Bláha. Hlavním úkolem tohoto útvaru je především budování vztahů s firemní klientelou a podpora pojišťovacích makléřů. Útvar se pod vedením Karla Bláhy bude soustředit rovněž na vývoj produktů neživotního pojištění pro korporátní segment a pro oblast malých a středních podnikatelů.   

„Řízení korporátního obchodu je pro mne velkou profesní výzvou. Česká pojišťovna má na našem pojišťovacím trhu výsadní postavení a já věřím, že budeme úspěšně pracovat na posílení její vedoucí pozice i mezi firemními klienty,“ komentuje svou novou roli Karel Bláha.

Karel Bláha pracuje v České pojišťovně již od roku 2002 a s malou přestávkou zde působí až do současnosti. 

Za tu dobu prošel několik manažerských pozic, naposledy zastával funkci ředitele Pojistně-technického útvaru. Karel Bláha je také členem představenstva České pojišťovny. Vystudoval Univerzitu Karlovu v Praze, obor Právo a právní věda a Vysokou školu ekonomickou, obor Hospodářská politika. 


Zpět na tiskové zprávy