Detektivové České pojišťovny letos odhalili pojistné podvody za 361 milionů korun 

Za první tři čtvrtletí letošního roku odhalili detektivové České pojišťovny pojistné podvody za 360,9 milionů korun. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o nepatrný pokles, nicméně dlouhodobým trendem je nárůst odhalování podvodné činnosti. Například od roku 2010 vzrostl objem odhalených pojistných podvodů o 184 milionů korun.

K meziročnímu nárůstu objemu pojistných podvodů došlo v deseti ze čtrnácti krajů naší republiky, celkový výsledek však ovlivnil zejména výrazný pokles odhalené podvodné činnosti v Plzeňském kraji, a to bezmála o třetinu. Nejvíce se, jako již tradičně, podvádělo v Praze, nejméně potom v Olomouckém kraji. 

I nadále patří mezi ty nejpočetnější podvody spojené s pojištěním motorových vozidel. Sestupný trend je však patrný ve finančních objemech, o které
se nepoctivci snaží obohatit. Naopak k setrvalému nárůstu dochází v oblasti majetkového a odpovědnostního pojištění a výrazným trendem poslední doby
je potom zvýšení počtu pokusů o pojistné podvody v úrazovém pojištění. S tím souvisí i častější vědomé zapojení lékařů do páchání této trestné činnosti. 

„V oblasti úrazového pojištění se účast lékařů na pojistném podvodu prokáže ve čtvrtině prošetřovaných případů,“ popisuje situaci ředitel Útvaru vyšetřování
a interní bezpečnosti České pojišťovny Michael Maierl. Podvodníci se v poslední době na oblast úrazového pojištění zaměřují s nadějí, že je pro pojišťovnu nemožné takový pojistný podvod prokázat. Opak je však pravdou. Zkušení detektivové vyšetřují takové případy nejen tzv. od stolu za pomoci moderních analytických nástrojů, ale pohybují se i v terénu. Mají možnost vyslýchat svědky, hovořit s lékaři a vyšetřovat i přímo ve zdravotnickém zařízení.  

„V úrazovém pojištění se v praxi nejčastěji setkáváme s případy, kdy se klient snaží co nejvíce prodloužit dobu svého léčení a rehabilitace, a tím neoprávněně získat od pojišťovny vyšší pojistné plnění. V mnoha případech si ale pacienti ani neuvědomují, že se tímto jednáním dopouští trestného činu, a to pokusu
o pojistný podvod,“ 
varuje Michael Maierl. 

 
POŽÁR RODINNÉHO DOMU 
Obvinění ze spáchání pojistného podvodu si vysloužil starší muž ze severovýchodu Čech. Pojišťovně nahlásil požár rodinného domu, ke kterému mělo dojít kvůli závadě na elektroinstalaci. Celá pojistná událost však vykazovala několik podezřelých znaků, a tak bylo detektivy České pojišťovny zahájeno šetření. Vyšetřování na místě činu a výslech svědků prokázaly, že muž byl častým návštěvníkem místní herny a díky tomu byla jeho finanční situace, mírně řečeno, komplikovaná. Provedená expertíza požářiště navíc našla v rodinném domě dvě různá ohniska požáru a zbytky hořlavé látky. Po konfrontaci se zjištěnými fakty se muž přiznal, že dům sám zapálil, aby se tak díky penězům z pojistky zbavil dluhů, o které se již delší dobu dosti nevybíravým způsobem hlásil věřitel.

Zpět na tiskové zprávy