Česká pojišťovna má vlastní síť finančních poradců

Komplexní řešení osobních financí nabízí nyní klientům Česká pojišťovna prostřednictvím sítě vlastních finančních poradců. Odborníci ČP pomohou každému vyznat se ve svých financích a zajistit sebe i svou rodinu do budoucna.

"Vlastní síť finančních poradců jsme začali budovat v lednu 2011. V současné době máme na 200 vyškolených odborníků, kteří každému klientovi individuálně poradí, jak přimět peníze, aby pracovaly výkonně. Dokážou řešit otázky spojené s investicemi, bydlením i pojištěním. Přesně určí, který produkt se hodí pro klientovy potřeby, aby bylo využito všech jeho výhod," říká Michal Šrubař, ředitel Odboru finančního poradenství ČP.

Finanční poradci České pojišťovny se o klientovy finance komplexně postarají. Sestaví mu na míru finanční plán, který definuje konkrétní způsoby, jak naplnit klientovy cíle. Vytvoření finančního plánu probíhá v několika krocích. Při prvním setkání klient poradci sdělí své, případně rodinné, životní cíle. Může to být třeba pořízení bytu, koupě automobilu, studium dětí, a především vlastní nezávislá renta. V dalším kroku poradce probere s klientem vše, co pro splnění svých cílů aktuálně dělá. Znamená to detailně zmapovat všechny finanční produkty, které má klient sjednané (půjčky, pojištění, investice). Třetím krokem je vypracování přehledného a srozumitelného finančního plánu. "Důležité je, aby lidé chápali nejen jednotlivé kroky, ale také plán jako celek a věděli, že svému poradci mohou důvěřovat," zdůrazňuje Michal Šrubař.

Součástí konceptu finančního poradenství ČP je také interaktivní hra, která simuluje životní cyklus rodiny. Finanční poradce při ní hráčům na jednotlivých krocích vysvětlí principy správně nastaveného finančního plánu. Při hře si klient zábavnou formou například osvojí, proč je dobré, aby byl pojištěn, nebo jak má investovat, aby měl dost peněz na splnění svých dlouhodobých cílů. I naprostý laik tak lépe pochopí souvislosti světa financí, které mu při běžném vysvětlování mohou snadno uniknout. Vše o finančním poradenství České pojišťovny včetně užitečných informací, jako jsou kontakty na poradce, kalkulačka úroků nebo poradna, naleznete na www.fpcp.cz.

PŘÍNOSY FINANČNÍHO PLÁNU:

Zajištěná rizika - Finanční plán ošetřuje všechna významná rizika tak, aby člověk měl vždy dostatečné množství finančních prostředků.Rizikům se čelí takovým způsobem, aby stanovených cílů bylo možné dosáhnout i za nepříznivých okolností.

Likvidní rezerva - Finanční plán počítá se složkou peněz okamžitě připravených k použití, kterou je dobré mít nastavenou v přiměřenévýši. Příliš vysoká rezerva tohoto typu odčerpává finanční prostředky, které by za jiných okolností mohly být účelnějizhodnoceny. Naopak její nedostatek vede ke komplikacím v případě neočekávaných výdajů či výpadku příjmů.

Splnění cílů - Finanční plán pracuje s krátkodobými, střednědobými i dlouhodobými prostředky takovým způsobem, aby optimalizovalvýnosy i rizika. Výsledkem je vyvážená struktura aktiv s maximálním výkonem, patřičnou bezpečností adostatečnou likviditou.

Finanční nezávislost - Je jedním z hlavních cílů, ke kterým vede kvalitně poskládaný finanční plán. Dlouhodobé prostředky pomáhajímaximalizovat výnosy tak, aby ve chvíli ukončení aktivní výdělečné činnosti zůstalo dostatek prostředků k udrženíživotního standardu.


Zpět na tiskové zprávy